La solidaritat desgrava

Dona 20, paga 4.

Dona més per menys i ajuda'ns a que joves com ell continuïn estudiant i trobin feina

Sabies que la solidaritat desgrava? Si ets una persona física i has donat 150€ durant tot un any, en la teva declaració de la Renda et deduiràs 120€. És a dir, en realitat hauràs pagat només 30€!*

*Deducció del 80% dels 150 primers euros si ets persona física.
Posem alguns exemples de col·laboració mensual:

Si aportes 12,5€ al mes durant tot un any, només et costarà 2,5€/mes

Si dones 45€ al mes durant tot un any, et costarà 23,6€/mes

Aportant 90€ mensuals, només pagaràs 52,8€/mes

I si el teu donatiu és de 120€ cada mes, seran 72,3€/mes

Donar és més barat del que sembla! Veritat?

La fidelitat es premia encara més

Si ets soci/a de la Fundació Èxit, el teu compromís amb els i les joves té un major percentatge de beneficis fiscals.

Si és el tercer any que col·labores amb nosaltres i la teva aportació supera els 150€ anuals, et deduiràs el 80% dels primers 150€ i el 40% de la resta (sempre que la donació sigui igual o superior als dos anys anteriors).

Un nou exemple:

Si és el primer o segon any que pagues 20€ al mes, el cost real serà de 7,4€/mes (89€/any). 

Mentre que si és el tercer any que pagues 20€ al mes, el cost real serà de 7€/mes (84€/any). 

Fes-te soci:

*

Donacions també per a empreses

Desgrava fins a un 40%, invertint en el talent dels/de les joves

Les empreses i organitzacions també poden beneficiar-se de deduccions fiscals: d’un 35% el primer i segon any i d’un 40% a partir del tercer any (sempre que la donació sigui igual o superior als dos anys anteriors).

Impulsa una acció de voluntariat corporatiu a través del Repte E3

I si vols anar un pas més enllà i que la teva companyia formi part d’una aliança d’empreses compromeses amb reduir l’abandó educatiu primerenc i millorar l’ocupabilitat de joves en situació de vulnerabilitat, realitza el teu donatiu a través del Repte E3.

SENSE JOVES
NO HI HA FUTUR:
UN REPTE COMPARTIT

Dona amb confiança

Des de l’any 2008, la Fun­da­ció Èxit és analitzada per la Fun­da­ció Leal­tad complint sempre amb els nou Principis de Transparència i Bones Pràctiques.

Auditoria de Comptes

Els comptes anuals de la Fundació Èxit ha estat auditada per EY i aprovades pel Patronat de l’entitat. Veure informe Auditoria de Comptes 2021-2022.

Exemples de deduccions fiscals per donatius

Realitza una donació puntual:

*

Calcula la teva deducció

Vols saber quant et pots desgravar? Fes servir la nostra Calculadora de Deduccions Fiscals per Donatius per saber quin és l’import que et deduiràs a la teva Declaració de la Renda:

Marc Fiscal de Donacions Deduïbles

I si vols ampliar informació, aquí et deixem alguns dades més sobre el Marc Fiscal de Donacions Deduïbles:

Marc legal

El règim fiscal de les donacions i aportacions es troba recollit en el Capítol II del Títol III de la Llei 49/2002 de règim fiscal de les entitats no lucratives i incentius fiscals al mecenatge.

Aquest 2020 el Reial decret llei 17/2020, de 5 de maig ha modificat l’article 19 sobre la deducció de la quota d’IRPF de la Llei 49/2002.

Condicions

Els donatius a ONG’s i Fundacions, poden ser deduïbles tant en l’Impost de la Renda de les Persones Físiques (IRPF) com també en l’Impost de Societats (IS).

Perquè la persona física o societat donant pugui realitzar aquest tràmit ha de comptar amb el certificat fiscal de la Fundació/ONG. Es tracta d’un document que atorga l’organització al donant una vegada realitzat el donatiu.

L’import a retornar sempre variarà en funció del tipus de col·laboració/donatiu i segons el règim fiscal al qual estigui subjecta l’organització amb la qual hagis col·laborat.

Tipus de donacions

Els donatius que donen dret a practicar deduccions seran els dineraris, els de béns o drets; els de constitució de dret d’usdefruit o les quotes d’afiliació. Pots sol·licitar més informació al departament de finances de la Fundació.

Més informació

Si encara tens dubtes, escriu-nos a info@fundacionexit.org i te les resoldrem. Gràcies per apostar per la ju apostar por la joventut!