Canal de denúncies

  Informació de la denúncia

  Les denúncies es podran realitzar de manera anònima. No obstant això, per a poder realitzar un seguiment adequat, se sol·licitarà informació de contacte amb el denunciant, sent decisió del denunciant proporcionar-la o realitzar la denúncia de manera anònima.

  Dades de contacte


  Així mateix, consento expressament que les dades personals que voluntàriament facilito a través de la present fitxa s'incorporin a un fitxer titularitat de FUNDACIÓ ÈXIT. Per tant, la base legal per al tractament de les meves dades és el consentiment que facilito a través del present formulari. Aquestes dades podran ser utilitzats per FUNDACIÓ ÈXIT per a identificar-me. Les dades proporcionades seran conservats pel temps que resulti necessari a l'efecte de garantir el compliment de la finalitat d'aquest formulari. Igualment autoritzo expressament, d'acord amb la finalitat assenyalada en l'apartat anterior, a FUNDACIÓ ÈXIT a comunicar aquestes dades a les autoritats competents per a la mateixa finalitat.

  Sóc conscient que puc, en els termes establerts en la normativa sobre protecció de dades vigent a cada moment, revocar en qualsevol moment l'autorització concedida per al tractament i la cessió de les dades personals, així com exercir els drets d'accés, rectificació, la supressió, oposició, dret a sol·licitar la limitació del tractament de les meves dades personals, el dret a la portabilitat i el dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control, mitjançant escrit dirigit a FUNDACIÓ ÈXIT lopd@fundacionexit.org

  Accepto l'avís legal*
  Accepto la política de privacitat*