Dia a Dia

Com evitar l’abandó escolar? Així el combatim a la Fundació Èxit

Les dades actuals situen Espanya com una de les regions europees amb major presència d’abandonament escolar prematur. En concret, segons Miquel Puig, encapçala la llista de països amb més presència de joves que abandonen els estudis reglats. En l’acte organitzat pel FemCAT el passat 5 de novembre, Puig va situar Catalunya entre les principals unitats territorials europees (NUTS2) amb major percentatge d’abandó.

 

Autora: Anna Puixeu. Tècnica de Projectes a Barcelona

Moltes vegades, l’abandó escolar prematur (AEP) és un fenomen molt poc visualitzat que, alhora, permet il·lustrar l’existència de fallades dins del nostre model educatiu actual i també mostrar l’estat del mercat de treball. Les seves causes s’acostumen a situar tant dins del propi sistema educatiu (factors push) com a l’exterior d’aquest (factors pull). Tots dos, poden fomentar que els joves es puguin veure atrets a abandonar el sistema educatiu i no seguir formant-se. Puig considera que tot això té greus efectes sobre la “salut” del sistema econòmic, ja que hi ha una gran demanda de treballadors poc qualificats (2018). Si ens centrem en els factors dins el sistema educatiu, d’altra banda, s’insisteix en elements com la falta d’aprenentatge, l’avorriment, la repetició de cursos i l’agrupació de nivells com a principals fenòmens causants de la desmotivació i relacionats amb l’abandonament ( Tarabini, 2018).

La nostra missió

Darrere de les xifres i els percentatges hi ha molts/es joves que estan esperant una oportunitat i, com diem a la Fundació Èxit, “una oportunitat ho pot canviar tot”. Tal com s’ha tractat d’evidenciar, la lluita contra l’abandonament escolar és un repte que implica tant el món empresarial com els centres educatius. Poder intervenir i posar en contacte aquestes dues parts d’acord amb les seves necessitats i afrontar el repte conjuntament és vital per poder aconseguir millorar les oportunitats als futurs treballadors/es, així com per poder fer front a les necessitats del mercat de treball.

En tot aquest procés entra la Fundació Èxit, encarregada de construir ponts entre empreses i centres educatius, que serveixin d’intercanvi, aprenentatge i implicació, perquè els i les joves en edat de formar-se tinguin les oportunitats per conèixer i aprendre el que els agradaria fer en el seu futur. Tot això, amb la intenció de crear dinàmiques win-win, millorant la relació dels instituts i de les empreses, ja que com més a prop estiguin les empreses dels alumnes en els instituts, les seves expectatives de treball es podran materialitzar, aprenent a treballar en el món real. En tot aquest procés, vam intentar centrar la importància en les persones, en el seu aprenentatge i les seves perspectives de futur. En un context d’atur, abandó escolar i alta oferta formativa, s’han d’intentar proposar mesures per estimular la riquesa de l’alumnat i les seves 

ganes d’aprendre, evitant així que abandoni el sistema educatiu.

El AEP està considerablement concentrat durant el primer any escolar i iniciatives com les que es presenten en els diferents projectes de la Fundació Èxit – especialment el #coachExit i #eDuoExit – poden ajudar a revertir aquesta tendència, ja que es busca orientar i acompanyar l’alumnat durant totes les etapes del procés formatiu i busca suplir la manca d’orientació, motivació i falta d’expectatives. En concret, el recentment transformat Projecte #eDuoExit creiem que pot ajudar a revertir aquesta tendència i a lluitar contra l’abandonament escolar i en la millora de l’ocupabilitat juvenil. A més, maximitzar el contacte amb les empreses, pot comportar que aquesta manca de motivació i experiències no portin a molts i moltes joves a renunciar.

Si vols més informació sobre el nou model del Projecte #eDuoExit, consulta l’article El nou model del Projecto eDuo, a l’empresa des del primer dia.

Com s’ha evidenciat, l’abandó escolar prematur no només té conseqüències per a les empreses, sinó que roba oportunitats a molts i moltes joves que estan desitjant formar-se i trobar professionals que els guiïn en aquest procés per trobar el seu projecte de futur. Aquestes oportunitats encara són més valuoses quan ens centrem en el cas dels/de les joves en situació de vulnerabilitat social. Apoderar-los a través de projectes innovadors perquè puguin retornar al sistema educatiu i formar-se, pot comportar una millora substancial de les seves condicions socials i, a més, aportar un valor afegit a les empreses col·laboradores.

Bibliografia

 

 

Deixa un comentari