Política de Privacitat

El simple fet de navegar per aquesta web no suposa la recollida de cap dada de caràcter personal.

Fundació Èxit, titular del web fundacionexit.org, és una fundació privada, sense ànim de lucre, amb domicili social a Barcelona, Carrer Guillem Tell, 47, inscrita en el Registre del Protectorat de Fundacions del Ministeri d’Educació, Cultura i Esports, amb el número 08-0391 i amb N.I.F. número: G-62203047.

D’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció, Reglament General de Protecció de Dades (UE 2016/679 de 27 d’abril de 2016, (RGDP), l’usuari accepta que les dades personals aportades en el moment del seu registre, o qualsevol altre facilitat a Fundació Èxit, per al seu accés a alguns dels serveis o participació a l’alguna de les activitats publicitades en el website, siguin incorporats a fitxers titularitat d’aquesta entitat, amb les següents finalitats:

Candidatures a participació de projectes, ocupació, pràctiques o voluntariat: amb la finalitat de selecció, participació i gestió d’aquestes places, l’informem que aquestes dades, així com els resultats del procés de selecció i de les seves avaluacions, seran conservats en els nostres fitxers i que podrem continuar fent ús d’ells per a futurs processos de selecció i/o de formació, fins que Vostè revoqui expressament el seu consentiment.

Donants, socis i qualsevol persona interessades: amb la finalitat de facilitar la prestació dels serveis i activitats requerits, per a la correcta identificació dels usuaris que sol·liciten serveis personalitzats en “www.fundacionexit.org”, per a la realització d’estudis estadístics dels usuaris registrats en “www.fundacionexit.org” que permetin dissenyar millores en els serveis i activitats, per a la gestió de tasques bàsiques d’administració, així com per a mantenir-li informat, bé per correu electrònic, per WhatsApp o bé per qualsevol altre mitjà, de novetats, activitats i serveis relacionats amb Fundació Èxit.

Fundació Èxit es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de tractar-los amb confidencialitat, i assumeix, a aquest efecte, les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat necessàries per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb el que s’estableix en el Reglament General de Protecció de Dades (UE 2016/679 de 27 d’abril de 2016, (RGDP), i altra legislació aplicable que s’estableixi en un futur.

D’acord amb el dret que li confereix la normativa vigent de protecció de dades, podrà exercir el dret d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal, així com el del consentiment prestat pel tractament dels mateix, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic lopd@fundacionexit.org.

En qualsevol moment i pels mitjans anteriorment indicats Vostè podrà revocar el consentiment al tractament de les seves dades sense efectes retroactius i en els termes previstos legalment.

El responsable d’aquesta pàgina web és la Fundació Èxit (d’ara endavant, Èxit), amb C.I.F. G-62203047, i domicili social al carrer Guillem Tell, 47, 08006, Barcelona (Espanya).

Èxit es troba inscrita en el Registre de Fundacions del Ministeri de Sanitat i Política Social al Llibre amb el número 08/0391.

Si desitja posar-se en contacte amb el responsable de la web pot fer-ho a través dels següents mitjans:

Per correu electrònic, en l’adreça: info@fundacionexit.org
Per correu postal, en l’adreça: C/ Guillem Tell, 47, 08006, Barcelona (Espanya)
Per telèfon, en el número: 93 231 99 57 (amb el prefix 34 per a trucades des de fora d’Espanya)

Aquesta pàgina web ha estat creada per a difondre les activitats de Èxit. El fet de visitar-la o completar algun dels formularis que es poden trobar en ella no implica iniciar cap relació contractual amb la citada fundació.

Els diferents elements d’aquesta pàgina, i el lloc web com a conjunt, estan protegits per la normativa espanyola sobre propietat intel·lectual i industrial.

Les marques, noms comercials o signes distintius que apareixen en el lloc web són propietat de Èxit o de terceres entitats que permeten a Èxit la seva utilització.

No està permesa la reproducció total o parcial de la web i dels elements que la integren, tret que es compti amb autorització escrita de Èxit.

Èxit no assumeix cap responsabilitat en relació a:

  • Els danys que puguin produir-se en els equips dels usuaris a conseqüència de la seva navegació per la pàgina Web, incloent, en el seu cas, els danys produïts per virus informàtics.
  • Els errors de funcionament de la web.
  • Els enllaços facilitats a llocs de tercers.