Dia a Dia

For­ma­ció Dual en comerç

L’empresa de moda Desigual, el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i la Fundació Èxit s’uneixen per promoure la Formació Dual i signen el primer conveni a Catalunya on participa una entitat social.

Desigual, el Depar­ta­ment d’Ensenyament i la Fun­da­ció Èxit van signar el pri­mer con­ve­ni de FPDual a Cata­lunya on participa una entitat social. Es tracta tam­bé del pri­mer con­ve­ni específic per a joves en risc d’abandonament escolar.

Gràcies a aquesta aliança, una vintena de joves, tutelats per la Fundació Èxit, cursaran la FP Dual de Grau Mitjà de Comerç a tres instituts a partir de setembre: IES Joan Brossa (Bar­ce­lona),  IESPro­ve­nçana (Hos­pi­ta­let) I IES Torre Roja (Vila­de­cans). El programa tindrà una durada de 2 anys i un reconeixement en forma de titulació oficial. Els joves es formaran en les aules i en les botigues de Desigual, i rebran una beca durant la seva formació.

Posant en marxa aquest nou format educatiu es vol assolir un doble objectiu. Per una banda, aconseguir que aquests joves tinguin èxit en els estudis i així millorar les seves oportunitats de trobar feina, i per l’altra, treballar de forma conjunta, compartint coneixement i recursos, per professionalitzar la formació d’auxiliars de comerç, un lloc de treball molt demandat a Catalunya.

Aquest conveni, que tindrà una durada de tres anys, l’han signat el Director General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial del Departament d’Ensenyament, Melcior Arcarons, la Directora de Recursos Humans de Desigual, Maria Obiols, i el Director de la Fundació Èxit, Nacho Sequeira.

Per Fundació Èxit és un gran pas endavant que significa la consolidació del nostre Projecte eDuo.

Volem donar les gràcies a Desigual, empresa amb la qual fa tres anys vam iniciar aquest projecte i en el qual a avui dia, ja han participat 42 joves en 4 edicions.

A la fotografia d’esquerra a dreta: Melcior Arcarons, Director General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial del Departament d’Ensenyament, Maria Obiols, Directora de Recursos Humans de Desigual, i Nacho Sequeira, Director de la Fundació Èxit.

Deixa un comentari