Impacte Social a l’empresa. Què és i com pot la teva empresa generar-ho amb el Repte E3 de Fundació Èxit

L’impacte social d’una empresa consisteix en incidir en la societat i el benestar de les persones que formen una comunitat a través de la seva presència i les seves accions. A través de l’aliança d’empreses Repte E3, Èxit Escolar i Empresa, i els projectes de la Fundació Exit potenciem el talent de la joventut, contribuint així al seu futur i al de tota la societat.

 

Què és l’impacte social a l’empresa?

Tota empresa té un impacte social, que pot ser positiu, negatiu o tots dos. Els projectes i accions que dugui a terme una companyia tenen les seves conseqüències socials, econòmiques i mediambientals a la societat.

Les empreses poden generar impacte social a través de 1) la contractació i empoderament d’empleats, 2) a través de la seva productivitat econòmica i com siguin de necessaris els productes o serveis que ofereix i, per últim, 3) mitjançant la seva responsabilitat social empresarial. En l’últim cas, en destinar una part de la seva riquesa al finançament d’activitats per a la comunitat, les empreses poden fidelitzar el públic i generar impacte social positiu. 

 

Per què és important per a una empresa generar un impacte social positiu a la societat? La importància de mesurar l’impacte social a l’empresa

L’impacte social positiu d’una empresa és aquell que contribueix al benestar d’alguns individus o a la millora de la societat, com pot ser la creació de noves oportunitats laborals o l’apoderament d’un col·lectiu, entre d’altres.

A més, l’impacte social és un factor important a tenir en compte a l’hora de planificar projectes i noves accions a l’empresa, ja que se sol mesurar a l’hora d’aprovar aquestes activitats. Si una empresa genera un impacte social positiu demostrable, serà més fàcil aconseguir finançament i aprovació d’altres entitats col·laboradores i/o consumidors, clients o usuaris. Per aquest motiu, és important participar en projectes solidaris que siguin mesurables. 

 

Com mesurem l’impacte de l’empresa als projectes de Fundació Èxit amb Red2Red, experts en mesura d’impacte? Com savalua i mètriques d’impacte

A la Fundació Èxit analitzem els resultats i l’impacte que els projectes tenen entre els joves en relació amb la motivació i l’orientació. Juntament amb l’anàlisi d’informació qualitativa i quantitativa, en aquest curs 2022-23, incloem el desenvolupament d’una avaluació d’impacte contrafactual.

El procés d’avaluació focalitza tant els resultats com l’impacte dels projectes de la Fundació Èxit, incloent-hi el càlcul de l’efecte net de la inversió. Aquest procés suposa obtenir informació clau, d’evidències, entorn de la primera fase de l’itinerari de Fundació Èxit a l’FP Bàsica. El marc temporal d‟aquest procés d‟avaluació és de 22 mesos i integra diferents enfocaments d‟avaluació:

 • S’interpreten els resultats a la vida de les i els joves participants en el projecte i aquelles que no hi participen.
 • Es comprèn la importància que tenen els projectes sobre les empreses i el voluntariat corporatiu.
 • S’analitza la incidència en el marc del centre educatiu, com a valor afegit.
 • S’entén la iniciativa en un marc més gran de lluita contra l’abandonament educatiu.

 

Indicadors de l’avaluació d’impacte dels projectes de la Fundació Èxit
 • Indicador 1. Continuació d’estudis
 • Indicador 2. Reducció de l’abandó escolar
 • Indicador 3. Millora de la motivació per continuar estudiant

 

Empreses i entitats com la Fundació United Way España  ja estan avaluant l’impacte de la seva participació al Projecte Coach de la Fundació Exit

Parlem amb Marta Navarro Millán, Directora de Projectes de la Fundació United Way Espanya, entitat col·laboradora estratègica del repte E3.

 

Compteu amb els indicadors de participació en el Projecte Coach des de fa anys. Quins considereu els més importants per mesurar l’impacte social d’aquest voluntariat corporatiu?

Una de les motivacions més grans per continuar col·laborant amb el Projecte Coach a través del voluntariat corporatiu és saber que el percentatge de joves que passen pel projecte els ha fet:

 • Decidir que continuaran estudiant
 • Ampliar el vostre coneixement sobre opcions formatives

 

També considerem rellevant el grau de satisfacció en la relació amb el coach i que recomanarien el projecte a una altra persona, símptoma de l’èxit.

Pel que fa al voluntariat, els indicadors més rellevants per a la Fundació United Way España són:

 • La compatibilitat del projecte amb les obligacions professionals.
 • El sentiment d’haver aportat el jove.
 • La millora competencial del voluntariat.
 • Si ho recomanaria o no a una altra persona.

 

Com valoreu la informació quantitativa i qualitativa sobre l’impacte del projecte en joves i voluntaris corporatius?

En el nostre cas, ens semblen rellevants indicadors que s’inclouen a les enquestes d’Èxit, com l’orgull de pertinença a una companyia implicada en projectes amb impacte social i si el voluntariat participant repetiria l’experiència. A més, des de Fundació United Way completem el mesurament  recopilant la informació referent a la millora de competències i habilitats com l’escolta activa, l’assertivitat, la tolerància, la paciència i la planificació.

Pel que fa a l’alumnat, crec que el més significatiu que trobem a faltar –però que som conscients que suposa una gran dificultat– seria un mesurament longitudinal del grup de joves que participa en cada edició, per saber, al cap de 6 mesos, 12 mesos, què està fent, si ha continuat estudiant o no. En aquest sentit, la nova proposta de mesura que està engegant Fundació Èxit és una oportunitat per avançar en aquesta línia

 

Com complementa el vostre propi mesurament intern? I, quina utilitat té per al reporting no financer de les companyies amb què col·laboreu?

Els indicadors que recull Fundació Èxit són compartits amb United Way, en el cas d’altres projectes que també combaten l’abandonament escolar, però que no gestionem amb Fundació Èxit, fem servir els mateixos indicadors. Aquests ens serveixen per evidenciar i demostrar a les companyies amb què treballem que els beneficis d’implicar-se en projectes amb impacte social –en concret per combatre l’abandonament escolar – són múltiples i incideixen de manera directa en el nivell de satisfacció del voluntariat amb el seu companyia, la millora competencial i la retenció del talent.

Totes les dades que oferim als informes – tant les aportades per la Fundació Exit com les pròpies d’United Way – són considerades necessàries per les companyies per justificar el desenvolupament de projectes a reportar al seu informe no financer.

 

Sobre l’avaluació externa del projecte Coach que estem realitzant, quina contribució creus que pot tenir per millorar el reporting de la vostra col·laboració al projecte?

El seguiment de l’alumnat participant mesos després del seu pas pel projecte validarà l’impacte del projecte, cosa que ens permetrà oferir dades d’impacte més consistents i més credibilitat sobre l’impacte de la iniciativa.

 

Gràcies, Marta, per compartir l’experiència de la Fundació United Way Espanya

 

El Repte E3, Èxit Escolar i Empresa

 

Com generar impacte social amb el Repte E3? 

El Repte E3 és una aliança d’empreses compromeses amb reduir l’abandonament escolar prematur i millorar l’ocupació dels joves en situació de vulnerabilitat. Apostem per impulsar solucions conjuntes per potenciar el talent dels joves i contribuir al seu futur professional.

 

Gràcies a totes les empreses que formen part del Repte E3 estem aconseguint millorar la situació de la joventut i assolir els objectius de l’Agenda 2030: 

ODS 4

Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i que promogui oportunitats d’aprenentatge durant tota la vida.

ODS 8

Promoure el creixement econòmic inclusiu i sostenible, l’ocupació i el treball decent per a tots.

ODS 17

Revitalitzar l’Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible.

 

Amb el Repte E3, tots hi sortim guanyant: l’empresa aporta experiència i talent, informació del mercat laboral i finançament. A canvi, gràcies a la seva participació a l’aliança, l’empresa genera impacte social positiu: 

 • Empodera els seus empleats a través del desenvolupament competencial i orgull de pertinença. 
 • Participa en sessions networking amb altres empreses. 
 • I rep un informe d’impacte de col·laboració, el segell d’empresa Reto E3 i visibilitat com a empresa estratègica, col·laboradora o amiga.

 

Uneix-te al repte E3!
Si us plau, omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu per explicar-te com pot participar la teva empresa al Repte E3.

 

Empreses que ja formen part de l’aliança

Després d’un any i mig del llançament del Repte E3, ja són més de 50 empreses les que formen part de l’aliança. Durant tot aquest temps, han aportat la seva experiència i el seu talent, informació del mercat laboral i finançament per aconseguir assolir els objectius marcats per l’Agenda 2030.

 

COL·LABORADORS ESTRATÈGICS

 

COL·LABORADORS

 

EMPRESES AMIGUES

Acadèmia Guiu · Aena · Airtex Products · Algontec · Avoris · Bosch · Caixa Colonya · CEFA · Esade · FDSA · Grup IQE · GoContact · Jumeirah · Mac Insular · SGS

 

Unir-me al Repte E3

 

Articles relacionats que podrien ser del teu interès:

 

Referències

Deixa un comentari