L’FP continua creixent amb més d’un milió d’alumnes matriculats aquest curs

Els projectes de Fundació Èxit tenen com a objectiu lluitar contra l’abandonament escolar prematur d’alumnes de Formació Bàsica i FP, sent aquestes formacions una eina clau per a reduir l’atur juvenil a Espanya.

 

Rècord de matriculacions en Formació Professional

La Formació Professional (FP) ha anat creixent any rere any fins a arribar a fins als 1.132.364 estudiants matriculats per al curs 2023-24, la major xifra de la història. Aquesta fita s’ha aconseguit pel creixent interès que desperten aquests estudis en tots els seus nivells formatius i que ajudaran a afrontar les necessitats futures de les empreses, que cada vegada més demanden perfils professionals tècnics, segons l’última anàlisi L’evolució de la FP de Grau Mitjà, elaborat per el Observatorio de la Formación Profesional de CaixaBank Dualiza.
Aquest increment en les matriculacions en FP es tradueix en una major preparació dels joves per a la seva inserció en el mercat laboral. Les taxes de desocupació entre aquells que han completat estudis de Formació Professional intermèdia o tècnica són notòriament inferiors a les dels seus parells amb altres formacions, subratllant així la rellevància d’invertir en educació tècnica i capacitació laboral com un mitjà per a combatre el persistent problema del’atur juvenil a Espanya. “La modernització de la FP és una de les reformes estructurals de major impacte socioeconòmic per al futur del nostre país”, deia la Ministra d’Educació i Formació Professional d’Espanya el mes d’abril passat sobre la posada en marxa de la nova Llei d’FP.

 

Des de Fundació Èxit impulsem la Formació Bàsica i l’FP com a eines clau per a revertir la situació de desequilibri que existeix en el mercat laboral espanyol

Des de Fundació Èxit, impulsem la Formació Bàsica i l’FP com a eines clau per a revertir la situació de desequilibri que existeix en el mercat laboral espanyol: milions d’ofertes vacants conviuen amb milions d’aturats, ja que la taxa d’atur juvenil ascendeix 29,7% (INE 2022). Aquest fenomen es descriu amb la corba de Beverigde.

 

Abandonament educatiu en la Formació Professional

Paral·lelament, tan important és l’augment d’aquestes matriculacions, com que aquests joves aconsegueixin acabar la seva formació i titular-se per a poder inserir-se de manera estable en el mercat laboral. Lamentablement, les xifres d’abandonament en els cicles de Grau Mitjà ascendeixen a 40%, gairebé la meitat dels alumnes abandona la formació abans de finalitzar el primer trimestre del curs.

Les dades són alarmants, per això, des de Fundació Èxit, enfoquem la gran majoria dels nostres projectes en el marc de l’orientació acadèmica i laboral. Això permet als joves triar la seva formació acadèmica i prendre decisions sobre el seu futur de manera conscient i sobre la base dels seus talents, interessos i conviccions.

Orientació acadèmica i laboral per als alumnes d’FP

La nostra missió està enfocada a reduir l’abandonament prematur de joves en situació de vulnerabilitat social, orientant-los acadèmica i professionalment, i millorant així la seva ocupabilitat. L’últim Observatori de les Ocupacions del SEPE, va situar la taxa d’ocupabilitat de la Formació Professional en el 42,2%. Es tracta d’una formació propera a la realitat, molt específica i molt més pràctica, que encaixa amb la necessitat de les empreses. S’estima que en 2030 les companyies necessitaran un 65% de professionals amb estudis relacionats amb la formació professional, i els càlculs de la Comissió Europea llancen que entre el 50 i 60% dels nous llocs de treball en la Unió requeriran de perfils d’FP.

Així és que l’augment de les matriculacions és sens dubte una bona notícia que ens acosta una mica més als Objectius del Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030. Continuem treballant a través dels nostres projectes per a orientar i motivar a la joventut a construir el seu futur.

Articles relacionats que podrien ser del teu interès:

Deixa un comentari