L’FP Ocupacional Dual com a eina clau per a reduir l’abandonament escolar i l’atur juvenil

La Formació Professional Ocupacional Dual (FPO Dual), dependent del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), és un programa d’aprenentatge que combina la formació a l’aula amb l’experiència pràctica en el lloc de treball.  En acabar, els joves obtenen un Certificat de Professionalitat que els obre les portes d’un mercat laboral que ja coneixen i en el qual porten treballant amb pràctiques remunerades des de l’inici de la seva formació. 

A Espanya, la FPO Dual està adquirint cada vegada més rellevància com una eina per a revertir problemes estructurals com l’abandonament escolar prematur i els desajustaments del mercat laboral. Pel seu caràcter funcional i estratègic, la Generalitat de Catalunya ha augmentat enguany el pressupost destinat a aquesta formació en un 47%, fins a 25 milions d’euros.

Per segon any consecutiu, la Fundació Exit coordina un dels grups de FPO Dual de Pintors i Pintores de Vehicles. En aquesta ocasió el centre formatiu és Salesians de Sant Vicenç dels Horts i són 6 les empreses contractants.

A més, els 13 joves que estan actualment cursant la seva formació compten la seva experiència i dia a dia a través d’un perfil d’Instagram. 

Coneix-los! 

 

La FPO Dual de Pintura de Vehicles té una durada d’un any i es divideix en dues fases: la formació en el centre de formació professional i la formació en l’empresa. Durant la primera fase, els estudiants adquireixen els coneixements teòrics necessaris per a realitzar reparacions en carrosseries i aplicar pintura a vehicles. En la segona fase, els alumnes treballen en empreses del sector de l’automoció, aplicant l’après a l’aula i adquirint experiència laboral. A més, durant el programa, els joves també treballen en dualitat formativa, combinant alhora formació i treball.

Els principalsobjectius de la FP Dual són:

  • Creació de processos d’orientació dels joves cap a sectors sostenibles amb necessitat de joves aprenents. 
  • Ajudar els alumnes a conèixer més de prop el sector en el qual treballaran. 
  • Facilitar la incorporació al mercat de treball. 
  • Millorar la qualificació professional dels joves, mitjançant el desenvolupament de competències en un context laboral real. 
  • Adequar la formació professional a les necessitats de les empreses i del mercat laboral. 
  • Incrementar la vinculació i corresponsabilitat del teixit empresarial amb la Formació Professional. 
  • Potenciar la relació entre el professorat de Formació Professional i les empreses del sector per a afavorir la transferència de coneixements. 

 

 

Es tracta d’un programa especialment interessant per a aquells joves que es troben en un context vulnerable, ja que el sistema en alternança permet que l’alumnat percebi un salari durant la part pràctica, la qual cosa disminueix dràsticament la taxa d’abandonament i proporciona els recursos econòmics necessaris per a joves amb especial vulnerabilitat econòmica.

 

Articles relacionats que podrien ser del teu interès:

 

 

Deixa un comentari