Lideratge femení a les empreses. Per què és important i com promoure’l?

“El lideratge femení a les empreses es tradueix en beneficis pel negoci. Les empreses liderades per dones estan més enfocades a les persones i tenen millors resultats”. Preguntem sobre lideratge femení a Consuelo Castilla, presidenta de la Fundació Èxit i pionera en la recerca d’executius a Espanya.

 

La importància del lideratge femení a les empreses

Encara que hi ha hagut grans avenços en igualtat de gènere al món de l’empresa, encara costa que les dones arribin a dalt de tot. El famós sostre de vidre continua present a moltes organitzacions, barreres invisibles que s’interposen entre les dones i els llocs de lideratge.

Tot i que el 43% de la força laboral a nivell mundial és femenina, només el 36% dels càrrecs gerents del sector privat i dels llocs de funcionariat del sector públic estan ocupats per dones. La xifra de dones encara és més baixa en els càrrecs en consells de direcció. Aquestes xifres evidencien que encara hi ha una baixa representació femenina dins del lideratge empresarial i en llocs de responsabilitat pública.

Però el lideratge femení cobra cada cop més importància i s’alça com un nou pilar a la cultura organitzacional. Apostar per una estructura inclusiva no només millora les relacions humanes de l’empresa, sinó que és beneficiós per a les organitzacions, aportant-los en molts casos millors resultats empresarials.

 

Quines són les competències d’una bona líder?

Les dones solen destacar en les competències següents:

 • Orientació a les persones: les líders femenines solen ser sociables i amb do de gent, cosa que ajuda a l’hora d’aconseguir compromisos per part del seu equip.
 • Treball en equip: les dones solen ser actives a la inclusió i propicien un ambient agradable i natural a l’hora de treballar en equip i en xarxa.
 • Capacitat de realitzar múltiples tasques alhora: poden tenir diferents fronts oberts i pensar i actuar en moltes direccions alhora.
 • Lideratge horitzontal i inclusiu: acostumen a ser líders transparents, que comparteixen el poder i la informació amb els seus equips i, així, enforteixen la identitat de grup.
 • Intel·ligència emocional: les dones líders tenen en general molta empatia i busquen el costat “humà” de les persones.
 • Predisposició al canvi i adaptabilitat, destacant la innovació i la qualitat.

  

Com fomentar el lideratge femení a l’empresa?

Hi ha una sèrie d’accions que es poden dur a terme per propiciar que hi hagi més talent femení als llocs de comandament d’una empresa o una organització:

 • Informar-se: conèixer les dades de diversitat de gènere de lorganització.
 • Assegurar igualtat en avaluacions i programes d’oportunitats de desenvolupament al lloc de treball: incloent-hi avaluacions de les seves qualitats com a líder per a tots els integrants d’un equip, tant homes com dones, i oferint programes pel seu desenvolupament professional. Pot ajudar a fer de les empreses organitzacions més empàtiques i inclusives.
 • Superar barreres estructurals: calcular quantes dones amb talent pugen dins de l’organigrama, garantir l’equilibri de gènere en la contractació de personal revisant els mètodes de contractació, assegurar que el nivell de rendiment exigit i els criteris d’avaluació siguin clars i objectius tant per a homes com per a dones, realitzar auditories regulars dels salaris per detectar desequilibris de gènere i anomenar més conselleres, ja que els consells segueixen estant ocupats majoritàriament per homes.
 • Ser proactiu en la promoció del talent femení a l’empresa: oferir programes per desenvolupar el potencial de les empleades, coaching o mentoring, afavorir la conciliació, permetent teletreball i flexibilitat horària, fixar objectius sobre les quotes de gènere a l’alta direcció i animar a les dones de l’empresa a liderar iniciatives i projectes.
 • Generar una cultura inclusiva i guanyar diversitat: quan les empreses empoderen les dones, fomenten alhora valors com l’empatia, la flexibilitat i la unitat de l’equip. I amb això s’ajuden a si mateixes.

 

Entrevista a Consuelo Castilla, presidenta de la Fundació Èxit i pionera en la recerca d’executius a Espanya

Consuelo Castilla va fundar el 1987 AdQualis Human Results – creant una de les primeres empreses espanyoles de selecció de directius i convertint-se en precursora del sector del head hunter a Espanya. Concienciada des de sempre que el món empresarial ha de participar en el progrés de la societat, ha participat en diferents fundacions i iniciatives socials i el 2011 va començar a formar part del Patronat de la Fundació Èxit. El 2021 va assumir la presidència de la Fundació, convertint-se en la primera dona a ocupar el lloc. Li preguntem sobre lideratge femení:

 

Per què és tan important la presència de lideratge femení a les empreses?

El lideratge femení a les empreses es tradueix en beneficis pels negocis. Està demostrat en els darrers estudis que les empreses liderades per dones tenen millors resultats. Són empreses més enfocades a les persones.

 

Quins beneficis pot oferir a l’empresa el fet de comptar amb dones líders?

Generalment, les dones són millors comunicadores i solen marcar una estratègia clara a seguir. Es preocupen molt de la part emocional i creen un nivell cordial i d’empatia. Solen ser més innovadores i adaptar-se amb facilitat als canvis, cosa que repercuteix que l’empresa sigui més flexible.

 

Com es pot detectar el talent al lideratge femení a l’hora de buscar una bona líder? Hi ha alguna diferència en el cas de les dones?

Quan busquem “talent” no ens decantem perquè sigui home o dona, sinó pel talent en estat pur. Cada cop més intentem que els grups siguin diversos, no només buscant la diversitat en femení i masculí sinó també per edat, raça, religió, cultura, etc. El lideratge femení és diferent en alguns aspectes del masculí. Les dones tenen una sèrie de competències en l’aspecte social i comunicatiu diferent de la dels homes.

 

Per primera vegada a la història de la Fundació Èxit, des del 2021 la presidència i vicepresidència estan ocupades per dues dones. Com ha afavorit aquest canvi a la nova etapa de la Fundació?

Tant la Maria Herrero (vicepresidenta) com jo mateixa ens sentim emocionalment molt a prop de les persones que integren Èxit. Crec que hem desenvolupat molt la part social, apropant-nos no només a l’equip sinó també a totes aquelles empreses que ens ajuden en el desenvolupament de la nostra feina. Crec que és una etapa de la Fundació, ni millor ni pitjor que les anteriors, però és diferent perquè el nostre estil de lideratge és diferent.

 

La història ha estat marcada durant segles pel lideratge masculí, com has contribuït que això canviï? I com poden contribuir les empreses?

Des de la meva posició de Head Hunter, he intentat durant anys poder donar més opció a les dones en llocs de responsabilitat i crec que hi ha hagut un gran avenç en aquest terreny. Les dones s’han preparat durant anys, la prova és que a la majoria de carreres hi ha més dones que homes, sent aquestes conscients que la bona preparació els pot ajudar a obrir més portes. També ha facilitat el teletreball, les reduccions de jornada, la flexibilitat, la conciliació familiar i la possibilitat que les dones puguin compatibilitzar la vida laboral amb la vida familiar.

  

Com ha avançat la igualtat de gènere al món de l’empresa i, en concret, als llocs de lideratge en els darrers anys?

Cada vegada hi ha més dones als comitès de direcció de les empreses. Els comitès on hi ha homes i dones són molt més enriquidors, més oberts i col·laboratius. On encara és difícil la paritat és als consells d’administració. És un territori més masculí, on hi continua havent un percentatge més alt d’homes que de dones.

 

Promoure la diversitat i el talent femení als llocs de responsabilitat de l’empresa

En una empresa és fonamental promoure la diversitat. Comptar amb professionals diversos en tots els seus vessants portarà a les empreses noves visions per entendre un mercat global, a més de maneres de treballar i organitzar-se, que sens dubte cal potenciar i fomentar, ja que és un valor estratègic.

En concret, la promoció del talent femení entre els alts càrrecs o llocs de responsabilitat aportarà a l’empresa un nou estil de lideratge, amb una visió humana i empàtica, que enfortirà el treball en equip i la identitat de grup i que, sense lloc sens dubte, portarà grans beneficis a les empreses i organitzacions.

 

Articles relacionats que podrien ser del teu interès:

 

Referències

Deixa un comentari