Missió, visió i valors

Una oportunitat ho pot canviar tot.

La missió de la Fundació Èxit és reduir l’abandonament educatiu prematur de joves en situació de vulnerabilitat social mitjançant projectes formatius innovadors i escalables que conformin un itinerari i que aportin valor afegit a les empreses, potenciïn el treball en xarxa i promoguin la inserció laboral.

La nostra visió és aconseguir que les persones joves en situació de vulnerabilitat siguin el centre d’un ecosistema en el qual el sector empresarial, el sector social i l’Administració pública uneixin esforços per codissenyar itineraris formatius que maximitzin les seves possibilitats d’inserció laboral.

Picto-Valores

Els nostres valors:

  • Confiança en les personas joves
  • Igualtat d’oportunitats
  • Innovació
  • Sostenibilitat
  • Professionalitat
  • Pont entre el món empresarial
    i el món social
  • Treball en xarxa
  • Diversitat

Com incideix l'activitat de la Fundació Èxit als ODS?

L’any 2015, l’ONU va aprovar l’Agenda 2030 sobre el Desenvolupament Sostenible, que compta amb 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible. L’activitat de la Fundació Èxit incideix principalment en els ODS4 i ODS8.

El 74%  dels i les joves continua formant-se després del seu pas per la Fundació Èxit.*

El 29%  dels i les joves ha tingut una experiència laboral després del seu pas per la Fundació Èxit.*

Han participat:
+198 empreses | +159 centres educatius i entitats socials | +499 voluntaris/es corporatius/ves | +10 administracions públiques

*Dades de trucades efectuades a joves participants al curs 2019-20 (1 any després de finalitzar).

Vols conèixer a més protagonistes?