Missió, visió i valors

Una oportunitat ho pot canviar tot.

La missió de la Fundació Èxit és reduir l’abandonament educatiu prematur de joves en situació de vulnerabilitat social mitjançant un model d’orientació innovador en el qual la implicació de les empreses maximitzi la possibilitat d’una posterior inserció laboral.

La nostra visió és ser un actor rellevant en la consecusió de l’objectiu europeu de reduir l’abandonament educatiu prematur a España al 10% en el 2025.

Picto-Valores

Els nostres valors:

  • Igualtat d’oportunitats
  • Innovació
  • Pont entre el món social i l’empresarial

Com incideix l'activitat de la Fundació Èxit als ODS?

L’any 2015, l’ONU va aprovar l’Agenda 2030 sobre el Desenvolupament Sostenible, que compta amb 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible. L’activitat de la Fundació Èxit incideix principalment en els ODS4 i ODS8.

El 74%  dels i les joves continua formant-se després del seu pas per la Fundació Èxit.*

El 29%  dels i les joves ha tingut una experiència laboral després del seu pas per la Fundació Èxit.*

Han participat:
+198 empreses | +159 centres educatius i entitats socials | +499 voluntaris/es corporatius/ves | +10 administracions públiques

*Dades de trucades efectuades a joves participants al curs 2019-20 (1 any després de finalitzar).

Vols conèixer a més protagonistes?