Nova realitat, nou posicionament: Fundació Èxit reenfoca la seva activitat amb un innovador model d’orientació integral

La missió de Fundació Èxit és reduir l’abandonament educatiu prematur de joves en situació de vulnerabilitat social, orientant-los acadèmica i professionalment, i millorant així la seva ocupabilitat. Mitjançant un innovador programa estructurat en quatre fases, s’acompanya als joves perquè descobreixin els seus talents i construeixin un futur laboral d’èxit.

 

Fundació Èxit aposta per un reposicionament de la seva activitat, implementant un innovador model d’orientació integral per a joves en situació de vulnerabilitat social, en el qual la implicació de les empreses maximitzi la possibilitat d’una posterior inserció laboral. Amb l’objectiu de donar resposta a l’actual context social i econòmic, la Fundació busca motivar i guiar a joves d’entre 16 i 20 anys per a no abandonin els seus estudis i comencin construir el seu futur laboral des d’avui mateix.

Descobreix el nou posicionament de Fundació Èxit 

El programa d’orientació s’estructura en quatre fases clau: autoconeixement, exploració del mercat laboral, experimentació de professions i presa de decisions. A través d’aquest enfocament innovador, Fundació Èxit brinda als joves l’oportunitat de descobrir els seus talents i potencialitats, oferint-los les eines necessàries i connectant-los amb la realitat del mercat laboral.

“Ara més que mai, en Fundació Èxit creiem que tots els joves tenen un potencial, però la vulnerabilitat social i la falta de mitjans impedeix que ells mateixos el descobreixin. Estan en risc de perdre la vida que podrien tenir, perquè no saben que poden tenir-la. I tenen dret a conèixer-la. I a lluitar per a aconseguir-la”, afirma Nacho Sequeira, director general de Fundació Èxit.

Durant el curs 2022-23, Fundació Èxit ha dut a terme el projecte pilot a Madrid i Sevilla, en el qual han participat 34 joves provinents de 5 instituts. Entre les experiències dutes a terme hi ha hagut activitats d’autoconeixement a través de l’art i el concepte japonès de ikigai; sessions d’esport per a millorar autoestima i cohesió de grup; Així com esdeveniments amb voluntaris d’empresa per a conèixer ocupacions i a realitat del mercat laboral.

 

 

“Ara més que mai, en Fundació Èxit creiem que tots els joves tenen un potencial, però la vulnerabilitat social i la falta de mitjans impedeix que ells mateixos el descobreixin. Estan en risc de perdre la vida que podrien tenir, perquè no saben que poden tenir-la. I tenen dret a conèixer-la. I a lluitar per a aconseguir-la”Nacho Sequeira

El Pla Estratègic 2022-25 de Fundació Èxit, que engloba aquest nou posicionament centrat en un model d’orientació holística, també inclou altres eixos clau, com la transformació digital de l’entitat, l’avaluació d’impacte contrafactual del Projecte Coach, i el disseny d’un model que permeti replicar i expandir els projectes de la Fundació.

Coneix el pla estratègic 2022-25 

 

Articles relacionats que podrien ser del teu interès:

 

 

 

Deixa un comentari