Dia a dia

Noves maneres d’aprendre

Com expliquem en aquest post, a Fundació Èxit hem estat reflexionant sobre com podíem millorar la preparació dels nostres joves per a l’ocupació davant els canvis de l’anomenada revolució digital. Després d’un procés d’innovació oberta, amb la participació de diferents grups d’interès, hem identificat 4 àrees en les quals considerem hi ha una clara oportunitat de millora. Una d’aquestes tendències de futur la podem identificar com a Noves maneres d’aprendre.

Segurament és un dels temes que més ha arribat a l’opinió pública. El mercat laboral del futur demandarà uns professionals amb unes competències molt diferents a les del passat pel que també la manera d’aprendre ha de ser diferent. No sense controvèrsia s’ha iniciat una revolució educativa amb diferents iniciatives tant des de l’escola pública com concertada. En les sessions amb Juan José Juárez vam conèixer casos reals molt estimulants. No obstant, durant els workshops del Projecte Reflexió constatem que aquesta revolució no està arribant (o com a mínim no amb el suficient impuls) al món de les entitats socials. Poques són les organitzacions que hagin canviat (o s’estiguin plantejant canviar) radicalment la manera amb la qual impartir la formació, els espais, la utilització dels MOOCs o altres recursos online, les classes invertides, el foment de l’aprenentatge entre iguals, etc. És preocupant pensar que els joves que es troben més allunyats del mercat laboral són els que estan també més allunyats de la innovació educativa.

La revolució educativa no està arribant al món de les entitats socials.

Idees/projectes concrets:

  • Segurament la precarietat en la qual viuen moltes vegades aquestes organitzacions està fent que sigui més lenta la incorporació d’aquestes innovacions. Per això ens sembla interessant el moviment d’Escoles de Segona Oportunitat que tracta d’asseure unes bases sòlides que permetin un reconeixement i una estabilitat per a les entitats que porten anys oferint resposta a aquest perfil de joves. Una vegada consolidat el moviment serà més fàcil accelerar l’intercanvi de bones pràctiques d’innovació educativa que ja s’estan duent a terme als diferents centres.
  • També ens sembla molt necessari que el model de formació dual que de manera encertada està impulsant la Fundació Bertelsmann s’estengui a aquells joves més vulnerables. Ens sembla important que un jove de grau superior de Formació Professional es formi des de la realitat de l’empresa, però encara més que ho faci un jove que prové d’una experiència de fracàs escolar, sovint desmotivat per una formació que percep com poc pràctica. El fet d’alternar l’aula amb formació a l’empresa i el fet de cobrar una beca formativa són dos elements claus per assegurar la permanència d’aquests joves en itineraris “llargs” d’acord amb els perfils que demandarà el nou mercat laboral. Ho portem fent des del 2011 amb el nostre Projecte eDuo, el repte és detectar nous nínxols de mercat i involucrar més empreses, estant molt atents també a aquells perfils que tendiran a desaparèixer, perdre pes en la nostra economia o redefinir-se de forma substancial.

Alternar aula amb formació a l’empresa i cobrar una beca formativa són elements claus per assegurar la permanència dels joves.

Nacho Sequeira

Director de Fundació Èxit

@nachosequeira

 

Per saber més sobre el Projecte Reflexió i les seves conclusions, consulta aquesta infografia i llegeix les idees/projectes concrets de les altres tendències de futur que hem detectat. També pots demanar més informació i/o enviar els teus comentaris a nuevoproyecto@fundacionexit.org.

AUTOCONEIXEMENT I MOTIVACIÓ

Llegir més

RESILIÈNCIA

Llegir més

XARXES DE CONTACTE I NETWORKING

Llegir més

Deixa un comentari