Projecte eDuo

Especialització: Amb l’empresa des del primer dia.

Inverteix en la formació dels joves d'avui: són els treballadors de demà!


El Projecte eDuo sorgeix del nou paradigma laboral i econòmic a partir de la crisi de l’any 2011 quan les empreses ens alerten de la destrucció dels llocs de treball de menor qualificació. Així, ens recomanen que és fonamental posar focus en què el col·lectiu jove aconsegueixi com a mínim uns estudis de Formació Professional (FP) de Grau Mitjà per garantir una inserció laboral de qualitat.

Durant aquests anys hem treballat conjuntament amb equips docents de centres d’FP i les empreses en un model d’alternança, entre la formació a l’escola i la formació a l’empresa, amb l’objectiu d’acompanyar, motivar i orientar a l’alumnat per tal de reduir l’elevada taxa d’abandonament que es produeix sobretot durant el primer any d’alguns cicles de Formació Professional (entre el 30-50%).

 

 

En la nostra vocació de millora contínua del projecte, l’any 2018 el vam obrir a nous sectors en què es produeix un major desajust entre oferta i demanda: cursos amb elevat abandonament quan paradoxalment hi ha bona sortida laboral com és el sector IT o el de l’Electrònica i Electricitat.

Apostem per apropar als alumnes i a les entitats educatives la realitat de la professió i del sector i ho fem amb les empreses i el seu voluntariat corporatiu que porporcionen orientació específica a través de mentories individuals i masterclasses. Tot això té com a objectiu final millorar l’orientació i la motivació de l’alumnat perquè no deixin els seus estudis, donar-los a conèixer millor les sortides professionals i les oportunitats de desenvolupament i d’inserció laboral i que així puguin professionalitzar-se en especialitats amb possibilitats reals d’inserció.

 

 

 

Masterclass

Resultats del Projecte

Estudiants de cursos amb objectiu continuïtat d'estudis

(FP Bàsica/PFI i FP de Grau Mitjà 1 any)

*

80%

*

88%

ha seguit

estudiant al sector

objectiu

dels i les joves

ha seguit estudiant després

del seu pas pel projecte

*Dades de trucades efectuades a joves participants en el curs 2020-21.

117

Hi han participat

edicions celebrades a:

319

1.481

Barcelona

Persones voluntàries

d’empresa

Joves

*

*

Madrid

222

63

Granada

*

Empreses

Entitats socials

i educatives

Sevilla

*

*Total acumulat tots els anys

L’opinió del col·lectiu jove*

98%

100%

100%

està segur/a

que acabarà

els estudis

opina que la formació

impartida per

l’empresa li ha

resultat molt útil

recomanaria el

Projecte eDuo

a altres joves en

la seva situació

*Dades obtingudes d’enquestes de satisfacció realitzades en finalitzar el programa.

El Projecte #eDuoExit a través dels participants

 

“Ha estat una bonica experiència. És increïble i motivador veure a tot l'alumnat interessat a saber com aplicarien el que estan aprenent en un treball i descobrint sectors que no havien considerat abans.

 

Em sembla de vital importància que es tregui l'estigma de moltes carreres i formacions professionals i es donin a conèixer entre els joves, ja que amb els canvis tecnològics actuals hi ha moltes professions que han canviat”.

“Em vaig apuntar al Grau Mitjà perquè volia aprendre un ofici. Les masterclass amb empreses m'han semblat molt interessants i també el treball de competències transversals, ja que t'ensenyen coses que normalment no aprens en classe. Quan acabi el Grau Mitjà, m'agradaria passar al superior i en el futur treballar en el sector de l'automatització en alguna fàbrica o en sistemes de producció".

“La participació del centre en el Projecte ha sigut molt satisfactòria. Ha estat la primera vegada i la valoració tant per part de l'alumnat com del centre ha estat molt positiva.

 

Es reforcen les competències transversals i les trobades amb les empreses del sector, motiven a l'alumnat i incentiven a l'esforç per a acabar els estudis que estan cursant”.

Roberto Calabrés

Jove participant

del Projecte #eDuoExit

Anaibelka Mena

Voluntària corporativa

Gestió de Persones

ALSA

Luís Miguel Merino

Tutor Cooperativa de

Enseñanza J.R Otero

Partners estratègics del projecte:

Galàxia Èxit

Si ets participant del Projecte eDuo, accedeix a la plataforma de gestió.

galaxia2we