Projecte eDuo

Especialització: A l’empresa des del primer dia.

Inverteix en la formació dels joves d'avui: són els treballadors de demà!

Com a resultat del nou paradigma laboral i econòmic sorgit a partir de la crisi de 2011, ens vam centrar en la tasca que el col·lectiu jove aconsegueixi, com a mínim, uns estudis de Formació Professional (FP) de Grau Mitjà que els garanteixi una inserció laboral de qualitat.

Durant aquests anys hem treballat amb centres d’FP en un model d’alternança, formació a l’escola/formació a l’empresa, amb l’objectiu de reduir l’elevada taxa d’abandonament que es produeix sobretot durant el primer any de Grau Mitjà. (entre el 30-50%).

En la nostra vocació de millora contínua del projecte, fins 2018 l’hem obert a nous sectors en què es produeix un major desajust entre oferta i demanda (cursos amb elevat abandonament quan paradoxalment hi ha bona sortida laboral).

També hem introduït durant el primer any de la FP l’aprenentatge per reptes, que ha actuat com a fil conductor de la intervenció de l’empresa, que ha ajudat els i les joves a dissenyar la seva solució al repte amb masterclass i sessions de mentoria grupal.

Cocreación del repte educatiu

Masterclass

Resultats del Projecte

Estudiants de cursos amb objectiu continuïtat d'estudis

(FP Bàsica/PFI i FP de Grau Mitjà 1 any)

*

*

74%

61%

dels joves

d’aquests joves

continua formant-se

segueix formant-se en

després del projecte

la mateixa especialitat

*Dades de trucades efectuades a joves participants en el curs 2017-18 (1 any després que finalitzessin)

72

Hi han participat

edicions celebrades a

94

716

Barcelona

*

Joves

Voluntaris

*

corporatius

Madrid

12

53

Granada

*

Empreses

Entitats socials

y educatives

*

*Total acumulat tots els anys

L’opinió dels joves

92%

90%

98%

augmenta la

considera bo

augmenta

motivació per

l'equilibri entre

la confiança i

continuar estudiant

estudis i pràctiques

la seguretat

L’opinió de les empreses

89%

92%

95%

considera

valora positivament

repeteix

adequat el

l'actitud i el

l'experiència

perfil del jove

compromís dels joves

El Projecte #eDuoExit a través dels seus participants

"Aquest projecte acostuma a ser la primera

“Fa anys que col·laborem amb el projecte de Funda

-

experiència laboral per als alumnes i els permet

ció Exit, tenint la satisfacció de ser una de les prime

-

posar en pràctica tots els coneixements adquirits

res empreses que va iniciar el Projecte eDuo, un pro

-

“Ha estat una experiència molt impor

-

durant els seus estudis i adquirir d'una manera

jecte del qual ens sentim molt orgullosos.

tant per a la meva vida, en donar-me

pràctica altres coneixements. A més, els permet

Per a nosaltres és un plaer poder dir que el 90% dels

l'oportunitat de poder incorporar-me

madurar ràpidament, ja que a mesura que van

casos són un èxit, ja que després de les seves

al món laboral, amb una experiència

tenint més seguretat van adquirint més respon

-

beques, a més d'haver fomentat la seva empleabili

-

adquirida mitjançant un curs en el

sabilitats.

dad, molts dels estudiants acaben formant part dels

qual t'ensenyen la majoria de les coses

Aquest projecte ofereix als alumnes tenir l'expe

-

equips de les nostres botigues. Creiem que formar

del sector, bones i dolentes perquè

riència prèvia tan necessària per a la recerca de

part d'un projecte com aquest és molt beneficiós i

sapiguem el que hi ha allà fora”.

feina en el cas que no es quedin a l'empresa en

enriquidor tant per a l'empresa com per als estu

-

finalitzar les pràctiques”.

diants”.

David Ndiayer

Maica Zafra

Manuel Lorente

Valverde

Responsable de projecte.

Tutor CFGM d’Activitats

Jove participant

Departament de People

Comercials en IES Torre

Certificat de Professio

-

First de Desigual

Roja de Viladecans

nalitat, Bilbao

Partners estratègics del projecte:

Galàxia Èxit

Si ets participant del Projecte eDuo, accedeix a la plataforma de gestió.

galaxia2we

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies
Fundación Exit
Right Menu Icon