Projecte Start

Orientació: El coneixement és el primer pas. 

Acompanya a joves en el seu procés d’autoconeixement i descobriment de sectors professionals!

L’abandonament escolar prematur condiciona greument l’accés a una feina de qualitat al futur i es concentra en els col·lectius més vulnerables. La taxa més alta d’abandonament es produeix a l’última etapa de l’ESO i les primeres de la formació postobligatòria.

El Projecte #StartExit té com a objectiu orientar i motivar joves en situació de vulnerabilitat de 4t d’ESO i etapes inicials de la Formació Professional (FP bàsica i PFI), per tal que continuïn amb la seva formació i aquesta sigui acord amb la seva vocació i perspectives de futur en el mercat laboral.

El projecte apropa la realitat de les empreses i els cicles formatius a joves en edat primerenca, donant-los a conèixer sectors amb alta demanda d’ocupació i motivant-los a través d’informació actualitzada sobre el mercat laboral i les oportunitats reals de contractació.

D’aquesta manera, mitjançant un procés d’orientació, amb la participació de tutors/es i orientadors/res del centre i la col·laboració d’empreses, els i les joves milloren el seu autoconeixement i descobreixen quines opcions professionals encaixen millor amb la seva vocació i competències i poden escollir la seva formació posterior amb criteri, de manera conscient i alineada amb ells mateixos i el mercat laboral.

Resultats del Projecte

83%

93%

*

*

dels i les joves

ha seguit estudiant

després del seu pas

pel projecte

dels i les joves

defineix el seu

objectiu professional

*Dades de trucades efectuades a joves participants en el curs 2020/21.

2

edicions celebrades a

Hi han participat

31

187

*

Joves

Barcelona

Persones voluntàries

d’empresa

*

Madrid

11

13

Empreses

Entitats socials

i educatives

*

*

*Total acumulat tots els anys

L’opinió del col·lectiu jove

*

59%

81%

*

*

55%

recomanaria

l’experiència a altres

companys i amics

millora la seva

autoconfiança

coneix millor les

sortides professionals

*Dades obtingudes d’enquestes de satisfacció fetes en finalitzar el programa.

Finançadors del projecte

Galàxia Èxit

Si ets participant del Projecte Start, accedeix a la plataforma de gestió.

galaxia2we