Projecte Yob

Inserció: Convertint-se en el millor professional.

Ajuda als joves a crear la seva marca personal i millora les competències professionals dels teus treballadors!​

El Projecte Yob té com a objectiu facilitar als joves l’entrada al mercat laboral amb el suport de mentors d’empresa que els ajuden a treballar la seva marca personal i la creació d’una xarxa de contactes útil per a aquest objectiu.

Es tracta d’un mòdul de dos mesos en què els joves realitzen un entrenament intensiu en el qual aprenen a posicionar les seves candidatures en processos de selecció a través de les següents activitats:

Speed Dating Inicial, Identificació de competències, Creació de marca personal i Speed Dating Final.

La metodologia es basa en el model per competències, així els joves poden desenvolupar habilitats i capacitats més enllà del seu currículum formatiu, que els permetrà aconseguir els seus objectius professionals.

Training Intensiu

Resultats del Projecte

Formació a Mida

*

*

*

93%

35%

57%

dels joves

d'aquests joves

d'aquests joves

ha tingut una

ha signat

van ser contractats

experiència

un contracte

en l'empresa de la

laboral

indefinit

Formació a Mida

53

edicions celebrades a

Hi han participat

106

524

Entitats socials

*

Joves

Barcelona

*

y educatives

618

170

Palma de Mallorca

Madrid

*

*

Insercions laborals

Empreses

*Total acumulat tots els anys

Training Intensiu

*

*

83%

36%

dels joves ha tingut

d’aquests joves

una experiència laboral

ha signat un

en els 12 mesos següents

contracte indefinit

a la finalització del curs

36

edicions celebrades a

Hi han participat

384

77

Joves

Entitats socials

*

*

y educatives

Barcelona

178

171

Palma de Mallorca

Madrid

*

Voluntaris

Empreses

*

corporatius

178

*

Insercions laborals

*Total acumulat tots els anys

El Projecte #yobExit a través dels participants

“Haig de donar la gràcies a aquest pro

-

“El projecte #yobexit ens ha servit per

jecte i a la fundació per haver-me mos

-

“La primera cosa que destacaria del Projecte

conèixer el món de l’hostaleria, però

trat una nestra diferent del sector de

#yobexit és el vincle de confiança que es crea

també per coneixents més a nosaltres

la restauració, penso que apostar pels

entre el mentor i el jove. És molt gratificant

mateixos.

productes ecològics és beneciós tant

perquè és complicat que dues persones que

Pel que fa a la part personal, per a mi,

per a nosaltres com per a l'entorn que

no es coneixen de res, en dos mesos, puguin

ha sigut molt important saber que a la

ens envolta i ai sempre reconforta.

arribar a parlar de temes personals.

feina hi havia algú recolzant-me i amb

La meva experiència personal ha estat

Aquest programa és enriquidor per les dues

qui podies comptar. El fet que tots els

molt satisfactòria i m'ha ensenyat que

parts. Els joves tenen la sensació d’empor

-

dies i més d’una vegada et preguntin

la clau en aquest treball i en qualsevol

tar-se una mica de mi, que sóc el seu tutor,

com estàs o si necessites ajuda, és molt

altre és la paciència, la constància,

però a mi també m’ha servit per coneixem

gratificant. És molt important la con

-

saber estar i el sentit comú. Fins ara

més i adquirir habilitats en el procés de men

-

fiança que dipositen en tu des del

segueixo treballant en el mateix res

-

toria”.

primer moment”.

taurant i en el futur seguiré apostant

per tot allò "natural".

Víctor Aparicio

Miguel Ángel Osorio

Estefanía Sánchez

Mentor corporatiu

Jove participant del

Jove participant de la For

-

de Starbucks

Projecte Yob

mació a Mida

Partners estratègics del projecte:

Amb la participació de:

Galàxia Èxit

Si ets participant del Projecte Yob, accedeix a la plataforma de gestió.

galaxia2we

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies
Fundación Exit
Right Menu Icon