Revolució digital: camí cap a nous aprenentatges

La Revolució tecnològica està marcant un abans i un després en molts àmbits del nostre dia a dia com a persones. Algunes de les seves conseqüències exigeixen replantejar-nos fins i tot el nostre paper com a futurs treballadors i treballadores. Per a Fundació Èxit, aquesta Revolució significa una oportunitat per a formar i apostar per la formació tècnica i competencial, per a contribuir a desenvolupar les noves capacitats que suposadament es requeriran en un mercat laboral cada vegada més tecnificat i digitalitzat. Creiem que els i les joves que participen actualment en els nostres programes, són part dels futurs i futures treballadors/es que han de contribuir a liderar aquesta revolució.

Autora: Anna Puixeu

Són innegables les grans transformacions que s’han produït gràcies a les noves tecnologies i la seva aplicació en cadascun dels àmbits de les nostres societats. Aquests canvis ens porten a parlar de la Revolució 4.0. Està per demostrar com aquests avanços i aquestes innovacions ens posen a prova com societat i persones, ja que el procés de digitalització fins i tot està qüestionant el paper del treball com el concepte amb el què ho hem entès fins al dia d’avui.

Segons va explicar Joan Majó el passat divendres 8 de maig en una conferència sobre La tecnologia i el futur del treball, les noves tecnologies i el creixement de la connectivitat a escala mundial han comportant molts canvis i progrés, en favor de la promoció dels robots, els algorismes, sistemes d’intel·ligència artificial, etc. La nostra forma d’adaptar-nos a aquests canvis i avanços, demostrarà realment la nostra capacitat per a fer front a aquestes profundes transformacions i reptes als quals ens enfrontem com a societats digitals. Actualment, estem aconseguint que les pròpies màquines aprenguin, però també hem d’aprendre nosaltres mateixos/es i conscienciar-nos sobre quins seran els grans replantejaments que haurem de fer ja que “la nostra societat no està preparada per a la quantitat de coses que poden passar en l’àmbit tecnològic” (Majó, 2019). Segons ell, els robots substituiran als humans en moltes feines (no totes), però alhora, hi haurà funcions que hauran de realitzar conjuntament. En conseqüència, els treballadors i treballadores hauran d’estar adaptats i desenvolupar noves capacitats.

Aquestes noves exigències del nou mercat laboral requereixen cada vegada majors demandes tecnològiques i des de molts àmbits, s’ha ressaltat la pretensió que tindran en els sectors productius els perfils més técnics, però a més, haurem de pensar més enllà d’això i tenir en compte que s’han de treballar també totes aquelles competències com el pensament crític, la creativitat, la comunicació i la resolució de problemes complexos (McKay, 2019). Com aquest afirma, urgeix modificar el model d’educació superior originari del segle passat ja que actualment hi ha noves necessitats: “Hem de connectar millor les escoles d’educació superior i els llocs de treball a través de programes d’aprenentatge (…)” (2019).

No hi ha dubte que la realitat del mercat laboral i el seu funcionament canvia, però està a les nostres mans adaptar-nos en conseqüència. D’aquesta forma, creiem convenient incentivar des de la nostra Fundació, projectes formatius innovadors que puguin donar sortida i oportunitats a els/les joves que busquen formar-se per al futur que ens espera en conjunt. La falta de titulats/as en educació secundària post obligatòria, que caracteritza a la nostra estructura de formació del capital capital humà col·loca a Espanya en posició de desavantatge per a competir amb els països del seu entorn, en una societat cada vegada més globalitzada i en la qual les tecnologies i la innovació es configuren com els pilars del creixement econòmic als països més avançats (Rahona, 2012).

En concret, gràcies a les múltiples evidències que ens mostren l’evolució que tindrà el sector tecnològic, creiem que pot ser un àmbit a promocionar per a poder oferir possibilitats d’inserció laboral. Iniciatives com el nostre nou model eDuo, en sectors estratègics i demandats per a la nostra economia, pretenen donar espai a aquestes noves dinàmiques del sector productiu i pretenem, al costat dels centres educatius amb els quals col·laborem i a professionals del sector,formar a joves perquè estiguin preparats per a treballar en un futur que es mostra dinàmic i molt canviant. Les conseqüències de tantes innovacions són encara indefinibles i inconcretes, però sí que hem de prendre al més aviat possible consciència del que pot implicar aquesta revolució. A més, considerem que el Proyecto Yob pot servir també com a eina davant aquesta situació ja que pretenem formar en competències transversals, podent així garantir l’ocupabilitat a través de tots els nostres projectes formatius en els quals treballem.

BIBLIOGRAFIA

  • Majó, J. (2019). La tecnología i el futur del treball. Patrionat d’Estudis Històrics d’Olot i Comarca, Olot
  • Mcginnis, D (2018) “What Is the Fourth Industrial Revolution?”, Salesforce blog [online] Disponible en: https://www.salesforce.com/blog/2018/12/what-is-the-fourth-industrial-revolution-4IR.html
  • McKay, D. (2019) “Se necesitan humanos: ¿por qué la automatización no acabará con su trabajo?, World Economic Forum [online] Disponible en: https://es.weforum.org/agenda/2019/01/se-necesitan-seres-humanos-por-que-la-automatizacion-no-acabara-con-su-trabajo
  • Rahona López, M. (2012) “Capital humano, abandono escolar y formación profesional de grado medio en España”, UAM, Departamento de Economía Aplicada, 67:177-194

A continuació trobaràs la informació sobre cada Projecte de Fundació Exit.

Deixa un comentari