Som transparents

Des dels seus inicis, la Fundació Èxit sempre ha apostat per la transparència i la rendició de comptes.

Auditoria de comptes

Els comptes anuals de la Fundació Èxit ha estat auditada per EY i aprovades pel Patronat de l’entitat.

A continuació, pots accedir als Informes d’Auditoria de Comptes dels 3 darrers anys.

Auditoria de qualitat ISO 9001:2015

Un any més, LGAI Technological Center certifica que el sistema de qualitat de la Fundació Èxit és conforme amb els requisits de la norma ISO 9001:2015.

Política de Qualitat

Tenim com a objectiu aconseguir el màxim nivell de satisfacció dels joves així com el de les entitats col·laboradores i empresaris, i la millora contínua mitjançant el compliment dels objectius de qualitat establerts per a la fundació a la Política de Qualitat.

Informe de Transparència i Bones Pràctiques

Des de l’any 2008, la Fundació Èxit és auditada per la Fundación Lealtad complint sempre amb els nou Principis de Transparència i Bones Pràctiques.

Estatuts Fundació Èxit

En el nostre compromís amb la transparència, adjuntem les regles internes de gestió i els càrrecs dels màxims òrgans de govern de l’entitat.

Estatuts Fundació Èxit

Amb l’objectiu de dur a terme la seva missió, la Fundació Èxit rep al llarg de l’any fons d’origen públic.

Pel nostre compromís de bones pràctiques i transparència, publiquem tota la informació a continuació

Política de protecció de menors

La Fundació Èxit no tolera els mals tractaments ni la violència, per evitar que es produeixin aquestes situacions disposa d’un sistema de protecció intern.

Els principis bàsics de Fundaciò Èxit son:

1. Garantir la seguretat i recolzament dels nens, nenes adolescents i persones en situació de vulnerabilitat en tot moment.

2. Aprenentatge i millora contínua en base de l’experiència adquirida.

3. Garantir les bones pràctiques en el tracte dels nens, nenes adolescents i persones en situació de vulnerabilitat per part de tot el personal de la Fundació, a més a més dels seus voluntaris i Freelance.

Canal de denúncies

El Canal de denúncies està exclusivament dirigit a recollir denúncies sobre conductes irregulars en la Fundació Èxit. Enviar una denúncia implica manifestar l’estat il·legal, irregular o inconvenient de qualsevol acció duta a terme per la Fundació Exit.

Aquest canal NO està dirigit a recollir denúncies d’altres entitats sigui com sigui la seva relació amb la Fundació Èxit. Aquestes denúncies hauran de dirigir-se als canals de les organitzacions corresponents.

Per a recollir suggeriments, comentaris o consultes, estàs han de fer-se a través del formulari de contacte.

Tota denúncia rebuda serà analitzada i tramitada d’acord el que s’estableix en la Política de Denúncies de Fundació Èxit.”