Valor Exit

Actualment, l’atur juvenil és un dels principals problemes del nostre país. Ens trobem enfront de la taxa d’atur juvenil més alta de la UE, del 46,89% entre joves de 16 a 19 anys, i del 30,78% entre joves de 20 a 24 anys (INE, 4T 2018).

Ara més que mai, són necessàries iniciatives i accions que ajudin a solucionar aquesta situació. A Fun­da­ció Èxit duem a terme tres projectes, cadascun ubi­cat en una fase dife­rent d’un iti­ne­ra­ri d’inser­ció d’un jove en risc d’exclu­sió social: Projecte Coach, Pro­jecte eDuo i Projecte Yob.

 

Els tres projectes estan diri­gits a joves de 16 a 25 anys en risc d’exclu­sió social i fra­càs esco­lar i uneixen el món empre­sa­rial amb món social: empre­ses mul­ti­na­cio­na­ls líder par­ti­ci­pen en tot el pro­cés i entitats socia­ls i edu­ca­ti­ves ens deri­ven els joves.

Són projectes for­ma­tius inno­va­do­rs que des­taquen pel seu alt com­po­nent inno­va­dor i per ser pro­jecte win-win que apor­ten valor a tots els que par­ti­ci­pen en ells. Els joves milloren la seva emplea­bi­litat, les empre­ses fan tangible la seva RSC i l’àrea de RRHH i les entitats socia­ls i edu­ca­ti­ves reforcen el seu treball­.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies
Fundación Exit
Right Menu Icon