Skip to content
Noticias

7 claus sobre l’FP Dual

16-04-2024
Fundación Exit
La Formació Professional Dual (FP Dual) és una modalitat de Formació Professional que es realitza en règim d’alternança entre el centre educatiu i l’empresa.

La Formació Professional Dual: Impulsant el Futur Laboral dels joves

En el panorama educatiu espanyol, la Formació Professional Dual (FP Dual) es posiciona com un model innovador que combina la instrucció teòrica a les aules amb una experiència pràctica en entorns empresarials. Aquest enfocament dinàmic no sols ofereix als estudiants una visió més completa i adaptada a les demandes del mercat laboral, sinó que també beneficia a les empreses en proporcionar-los mà d’obra qualificada i motivada. En aquest article, explorarem què és exactament l’FP Dual, els seus avantatges sobre l’FP tradicional i com Espanya es compara amb altres països, com Alemanya, en la implementació d’aquest model educatiu.

 

L’enfocament dinàmic de la FP Dual no sols ofereix als estudiants una visió més completa i adaptada a les demandes del mercat laboral, sinó que també beneficia a les empreses en proporcionar-los mà d’obra qualificada i motivada.

Què és l’FP Dual?

L’FP Dual és molt més que una simple combinació d’estudi i treball. És un enfocament educatiu que emfatitza la col·laboració estreta entre institucions educatives i empreses. Els estudiants alternen entre l’aula i el lloc de treball, la qual cosa els brinda una formació integral que abasta tant el coneixement teòric com les habilitats pràctiques necessàries per a prosperar en el món laboral. Aquesta modalitat es basa en tres pilars fonamentals:

 

▪️  Alternança: Els estudiants divideixen el seu temps entre l’escola i l’empresa, dedicant una part significativa a cadascun.

▪️   Contracte de formació i aprenentatge: Els estudiants signen un contracte amb l’empresa, rebent una compensació pel seu treball mentre adquireixen   experiència.

▪️   Supervisió: Tant les institucions educatives com les empreses supervisen el progrés i el desenvolupament dels estudiants per a garantir una formació efectiva.

 

FP Dual

 

Avantatges de la FP Dual

L’FP Dual ofereix una sèrie d’avantatges tant per als estudiants com per a les empreses:

1️⃣    Major ocupabilitat: Els graduats d’FP Dual tenen una alta taxa d’inserció laboral a causa de la seva experiència pràctica i les habilitats específiques que adquireixen durant la seva formació.


2️⃣   
Millor formació: Els estudiants desenvolupen coneixements actualitzats i habilitats directament aplicables al mercat laboral, la qual cosa els fa altament valorats pels ocupadors.


3️⃣   
Reducció de l’abandonament escolar: La combinació de teoria i pràctica motiva als estudiants, la qual cosa redueix les taxes d’abandó escolar.


4️⃣   
Col·laboració empresa-educació: L’FP Dual fomenta la col·laboració entre empreses i centres educatius, creant un ecosistema on totes dues parts es beneficien mútuament.

 

La Nova Llei de Formació Professional: Modernització i Flexibilitat

Recentment, la Llei orgànica de Formació Professional a Espanya va entrar en vigor l’1 d’abril de 2022 i suposa una reforma integral del sistema de Formació Professional, amb l’objectiu de modernitzar-lo, fer-lo més flexible i adaptar-lo a les necessitats del mercat laboral actual. Aquest tipus de polítiques públiques donarien resposta a fenòmens econòmics i socials com la paradoxa de Beveridge, que de descriu quan una zona registra altes taxes d’atur i moltes vacants sense cobrir.

Aquesta nova llei introdueix un sistema únic d’FP que abasta tots els nivells educatius, des dels cicles formatius de grau bàsic fins als de grau superior. També promou una major flexibilitat curricular i la creació de nous cicles formatius adaptats a les necessitats específiques del mercat laboral. A més, facilita la permeabilitat entre l’FP i la universitat, la qual cosa ofereix als estudiants més opcions i oportunitats de desenvolupament acadèmic i professional.

El rol de Fundació Exit: apostem per la FP Dual com a eina de canvi

Des de Fundació Exit ens posicionem en la promoció i suport de la FP Dual a través del seu Programa Escola-Empresa. Aquest programa crea vincles sòlids entre joves i empreses, oferint formacions tècniques que combinen l’aula amb pràctiques laborals, maximitzant així les oportunitats d’inserció laboral. Amb un  63% dels joves trobant ocupació després de participar en el projecte i un 58% continuant els seus estudis, des de Fundació Exit realitzem des de fa gairebé 25 anys un impacte positiu en la vida i futur de milers de joves en situació de vulnerabilitat social.

Des de la promoció de la Formació Professional com una eina clau per a combatre l’abandonament escolar i l’atur juvenil fins al disseny de formacions a mida que satisfan les necessitats específiques de les empreses, estem  involucrats a activar el potencial de cada jove i construir un futur més brillant per a ells i per a la societat en el seu conjunt.

Vols col·laborar amb Fundació Èxit?

Tu també pots ser part de la solució a l'abandonament escolar prematur a Espanya.

Col·labora