Skip to content
FUNDACIÓ ÈXIT

Els nostres programes

El nostre objectiu és reduir l'abandonament educatiu prematur de joves en situació de vulnerabilitat. Apropant el món de l'empresa als centres educatius, oferim l'acompanyament i les eines perquè cada jove pugui descobrir, activar i potenciar les seves motivacions, interessos i aptituds ocultes.

Contacta amb nosaltres

Cal confiar en un mateix i lluitar fins aconseguir-ho

“Abans no confiava en mi. Quan alguna cosa em sortia malament deia ja està, ja no puc, ho deixo, em rendia. Però Emma m’ha sabut demostrar que cal confiar en un mateix i que cal lluitar fins a aconseguir-ho” 

Yasmina Amtour
Programa Orientació Integral
Xifres
Escenari actual
Abandonament escolar
13,9%
taxa d’abandonament escolar prematur a Espanya*
1/7
joves abandonen els estudis de forma prematura*
Doble
d’abandonament escolar en famílies amb ingressos baixos o d’origen immigrant
*Font: EPA 2022
Perfils intermitjos
50%
població activa amb estudis intermitjos serà necessària per al 2050*
30%
solament compta primària o secundària (ESO)
23%
se situa en aquesta franja de formació intermitja
*Font: Govern d’Espanya
Incorporacions tardanes
La contractació de perfils amb formació bàsica cau dràsticament
Creix la demanda de perfils especialitzats amb FP de grau mitjà o superior
Especialment en sectors estratègics: IT, industrial, energètic, o sociosanitari
Mercat laboral canviant
+ 50%
joves espanyols aspiren a exercir una reduïda llista de professions*
65%
llocs de treball que ocuparan aquests joves encara no s’han ‘inventat’
*Font: OCDE

Vols col·laborar amb Fundació Èxit?

Tu també pots ser part de la solució a l'abandonament escolar prematur a Espanya.

Col·labora