Saltar al contenido
Blog

Molta desocupació i vacants sense cobrir: què és la paradoxa de Beveridge i com podem posar-li solució

19-02-2024
Fundación Exit
La paradoxa de Beveridge, una aparent contradicció econòmica, s’observa quan existeix un alt nivell de desocupació al mateix temps que hi ha un elevat nombre de vacants sense cobrir.

Què és la paradoxa de Beveridge?

La Paradoxa de la Corba de Beveridge és un concepte econòmic que descriu una situació aparentment contradictòria entre la taxa d’atur i el nombre de vacants d’ocupació disponibles en una economia. Aquesta situació, present a Espanya i en gran part d’Europa, genera un desequilibri en el mercat laboral, limita el creixement econòmic i afecta especialment a aquells sectors de la població que són més vulnerables com els joves i els ciutadans d’origen migrant.

El nom de la paradoxa prové de l’economista britànic William Beveridge, qui va realitzar importants contribucions a l’estudi del atur i el benestar social en el segle XX. A Espanya, la taxa d’atur juvenil se situa en el 32,2% en el quart trimestre de 2023, la més alta de la Unió Europea (Eurostat, 2024). Alhora, existeixen més de 700.000 vacants sense cobrir, segons dades del Ministeri de Treball i Economia Social (2024). 

 

Per què es produeix aquesta paradoxa?

  • Desajustament entre les habilitats dels demandants i les necessitats de les empreses: Els joves poden mancar de la formació o experiència específica que busquen les empreses.
  • Falta de mobilitat geogràfica: Els joves poden no estar disposats a mudar-se a altres regions on hi ha més oportunitats laborals.
  • Salaris i condicions laborals: Les ofertes de treball disponibles poden no oferir condicions atractives per als joves.

Com podem solucionar la paradoxa de Beveridge?

  • Millorar la formació i l’educació: Adaptar els plans d’estudi a les necessitats del mercat laboral, incloent-hi formació en habilitats transversals i digitals.
  • Promoure l’orientació laboral: Ajudar els joves a identificar les seves aptituds i interessos i a trobar les oportunitats laborals que millor s’adaptin a ells.
  • Millorar les condicions de treball: Oferir salaris i contractes estables per a atreure als joves al mercat laboral.

 

Des de la seva posició, l’ecosistema empresarial del país també té un rol clau per a solucionar aquesta paradoxa i contribuir al futur de la joventut. Considerem que alinear la trajectòria formativa de les noves generacions a les necessitats reals del mercat és fonamental per a facilitar l’accés de joves a un entorn laboral de qualitat.

D’aquesta manera també donem resposta als perfils professionals demandats per les empreses i involucrem als teus professionals en una acció de voluntariat corporatiu.

Colabora con Exit
Descobreix com millorem l’ocupabilitat de la joventut

Fundació Èxit treballem per a reduir l’abandonament educatiu prematur i brindar eines als joves en situació de vulnerabilitat social perquè puguin activar el seu potencial i construir el seu propi futur. En fer costat a joves com aquests, podem contribuir a reduir la paradoxa de Beveridge i construir una societat més justa i inclusiva.

Fonts consultades: 

Eurostat: https://ec.europa.eu/eurostat/web/youth/data/database
Ministeri de Treball i Economia Social
Informe Injuve: Informe Joventut a Espanya

¿Quieres colaborar con Fundación Exit?

Tú también puedes ser parte de la solución al abandono escolar prematuro en España.

¡Colabora!