Skip to content
Noticias

Metodologia Agile en ONGs

16-04-2024
Fundación Exit
La Metodologia Agile és un conjunt de principis i pràctiques que emfatitzen la col·laboració, l’adaptació i l’entrega continua de valor.

Les metodologies àgils han guanyat popularitat en els últims anys com una forma més efectiva i adaptable de gestionar projectes. En el context de les ONGs, aquestes metodologies poden ser especialment útils per a abordar els reptes que enfronten aquestes organitzacions, com la complexitat dels projectes, l’escassetat de recursos i la necessitat d’adaptar-se als canvis constants.

Què és la Metodologia Agile?

La metodologia Agile és un conjunt de principis i pràctiques que emfatitzen la col·laboració, l’adaptació i l’entrega continua de valor. En lloc de seguir un pla rígid i lineal, els projectes àgils es divideixen en cicles curts, o sprints, durant els quals es completa un conjunt de tasques específiques. Al final de cada sprint, s’obté feedback dels implicats i es realitzen ajustos en el pla segons sigui necessari.

 

Principis clau de la Metodologia Agile

 • Valor per al col·laborador o beneficiari: L’objectiu principal és lliurar valor al client de manera primerenca i freqüent.
 • Adaptació als canvis: Els projectes àgils són flexibles i poden adaptar-se als canvis en les necessitats del client o de l’entorn.
 • Col·laboració: Es fomenta la col·laboració entre tots els membres de l’equip, així com amb els agents de l’ecosistema.
 • Comunicació oberta: La comunicació oberta i transparent és essencial per a l’èxit dels projectes àgils.
 • Enfocament en el treball: Es valora més el treball realitzat que la documentació extensa.
 • Millora contínua: Es busca la millora contínua en tots els aspectes del projecte.

Beneficis de la Metodologia Agile per les ONGs

 • Major flexibilitat i capacitat d’adaptació: Les metodologies àgils permeten a les ONGs adaptar-se als canvis constants en el seu entorn i respondre de manera més efectiva a les necessitats de les comunitats a les quals serveixen.
 • Major participació dels agents: Les metodologies àgils fomenten la participació activa dels stakeholders en el procés de desenvolupament del projecte, la qual cosa pot ajudar a garantir que el projecte compleixi amb les seves expectatives.
 • Millora en la comunicació i la col·laboració: Les metodologies àgils promouen una comunicació oberta i transparent entre tots els membres de l’equip, la qual cosa pot ajudar a reduir els malentesos i millorar la col·laboració.
 • Lliurament més ràpid de valor: Les metodologies àgils permeten a les ONGs lliurar valor als stakeholders de manera més ràpida i freqüent, la qual cosa pot tenir un impacte positiu en les comunitats a les quals serveixen.
 • Major eficiència i productivitat: Les metodologies àgils poden ajudar les ONGs a utilitzar els seus recursos de manera més eficient i augmentar la seva productivitat.

 


Com aplicar la Metodologia Agile en entitats del tercer sector

Definir clarament els rols i responsabilitats de cada membre de l’equip és un altre pas crucial. Això evita confusions i assegura una distribució equitativa de les tasques. El següent pas és crear un backlog de productes, una llista prioritzada de totes les tasques del projecte. Aquesta llista proporciona una guia clara sobre què ha de realitzar-se i en quina ordre.

El projecte es divideix llavors en sprints, que són cicles curts de desenvolupament amb objectius específics. Abans de cada sprint, l’equip planifica les tasques que s’abordaran durant aquest període. Les reunions diàries són una part integral de Agile, permetent a l’equip discutir el progrés, identificar obstacles i ajustar l’enfocament segons sigui necessari. És important obtenir retroalimentació dels agents implicats al final de cada sprint.

Aquest feedback informa les millores contínues i garanteix que el projecte s’alineï amb les expectatives de l’equip. Finalment, l’equip ha d’estar disposat a adaptar-se i millorar constantment. Les metodologies àgils són interactives per naturalesa, cosa que significa que la retroalimentació s’utilitza per a impulsar millores contínues en el procés i el producte final.

I tu, et passes a la Metodologia Agile a la teva entitat?

Vols col·laborar amb Fundació Èxit?

Tu també pots ser part de la solució a l'abandonament escolar prematur a Espanya.

Col·labora