Skip to content
Noticias

Desenvolupament personal: 4 claus per a començar el teu procés

21-05-2024
Fundación Exit
A Fundació Èxit treballem el desenvolupament personal de la joventut a través del Programa d’Orientació Integral amb l’objectiu de reduir l’abandonament educatiu prematur i l’atur juvenil.

Què és el desenvolupament personal?

El desenvolupament personal és un procés continu de creixement i millora en tots els aspectes de la vida. Aquest procés inclou la identificació i cultiu d’habilitats, l’establiment i compliment de metes, i la cerca d’una major comprensió d’un mateix i del món que ens envolta. El desenvolupament personal se centra en maximitzar el potencial individual per a aconseguir una vida més satisfactòria i equilibrada.

Per als joves de la Generació Z, aquest procés és particularment crucial a causa de les ràpides transformacions tecnològiques i socials que caracteritzen l’entorn actual. La capacitat d’adaptar-se, aprendre i créixer contínuament és vital per a assegurar un futur professional sòlid i satisfactori.

Claus del Desenvolupament Personal

1️⃣ Autoconeixement: El primer pas en el desenvolupament personal és la reflexió sobre els valors, creences i prioritats. Preguntar-se què és important en la vida, què motiva i en què es creu ajuda a tenir una comprensió clara dels valors personals. A Fundació Èxit treballem l’autoconeixement amb els joves a través del mòdul EXcaneja’t amb l’activitat del Test Ikigai i amb sessions d’autoconeixement a través de la naturalesa, art i l’esport.

La convicció que cada individu té un talent i potencial, cobra especial rellevància en acompanyar i guiar als joves durant el seu procés d’orientació acadèmica i laboral.

 

2️⃣ Establiment de metes: Definir objectius SMART (Específics, Mesurables, Assolibles, Rellevants i amb un Temps determinat) és essencial per a donar-li una direcció clara al desenvolupament personal. Aquests objectius proporcionen una guia precisa i ajuden a mantenir la motivació. Crear un pla d’acció desglossant els objectius en passos més petits i manejables facilita l’organització i l’enfocament.

Els joves que participen en els Programes de Fundació Èxit, treballen aquest punt en una de les sessions del Projecte Coach, en la qual, al costat del seu mentor, estableixen un objectiu de mig llarg termini. L’objectiu d’aquesta sessió ajudar els joves a definir un objectiu de millora significatiu que guiarà les seves accions en els pròxims mesos. Es busca incitar a l’acció i motivar-los a posar-se metes realistes que els ajudin a aconseguir els seus desitjos acadèmics i laborals.

 

3️⃣ Acció i perseverança: Sortir de la zona de confort és fonamental per al creixement personal. Provar coses noves i desafiar-se a un mateix permet aprendre i desenvolupar-se. És crucial aprendre dels errors, ja que són part del procés d’aprenentatge. En lloc de desanimar-se pels contratemps, s’han d’utilitzar com a oportunitats per a millorar.

És en la fase d’Exploració del mercat laboral del Programa d’Orientació Integral en què treballem aquesta clau del desenvolupament personal. Els joves participants coneixen una empresa per dins a través d’una persona voluntària d’empresa i es preparen així per al seu futur laboral.

 

4️⃣ Cuida’t: Prioritzar la salut física és essencial per a tenir l’energia i resistència necessàries per a aconseguir les metes. Dormir prou, menjar aliments saludables i fer exercici regularment són hàbits fonamentals. Cuidar la salut mental també és crucial; practicar tècniques de relaxació com la meditació o el ioga i dedicar temps a activitats que generin felicitat i relaxació, ajuda a disminuir amb l’estrès i les dificultats del dia a dia.

 

 

El Programa d’Orientació Laboral Integral

Per a fer costat als joves en el seu camí cap al desenvolupament personal i professional, a Fundació Èxit hem dissenyat un innovador programa d’Orientació Laboral Integral. Aquest model es basa en l’informe de l’OCDE ‘How youth explore, experience and think about their future’, que destaca la importància d’unes certes activitats clau durant l’adolescència per a millorar les perspectives laborals i la satisfacció vital.

El programa s’estructura en quatre mòduls experiencials que guien als joves a través d’un viatge d’autodescobriment i preparació professional:

 

🟥 EXcaneja’t: Aquest primer mòdul es centra en l’autoconeixement. Els joves aprenen a identificar els seus interessos, competències i valors, la qual cosa els permet prendre decisions més informades sobre el seu futur.

🟥 EXplora: En aquest mòdul, els joves exploren el mercat laboral de la mà de professionals experimentats. Aquesta fase els permet comprendre millor les oportunitats i els requisits de diverses indústries.

🟥 EXperimenta: Aquí, els joves tenen l’oportunitat d’experimentar diferents professions a través de pràctiques en empreses. Aquest contacte directe amb el món laboral és crucial per a aplicar l’après i desenvolupar habilitats pràctiques.

🟥 EXcull: Finalment, aquest mòdul s’enfoca en la presa de decisions. Amb el coneixement i l’experiència adquirits, els joves estan millor preparats per a començar a construir el seu futur des d’avui.

Impacte del Programa en el desenvolupament personal dels joves

L’enfocament integral de la Fundació Èxit no sols prepara als joves per al mercat laboral, sinó que també potencia el seu desenvolupament personal i els motiva perquè continuïn els seus estudis. En combinar autoconeixement, exploració del mercat, experiència pràctica i presa de decisions informada, el programa ofereix una preparació completa que maximitza les oportunitats d’èxit laboral i personal, el 71% de l’alumnat ha continuat estudiant després del seu pas pel Programa d’Orientació.

 

 

 

 

 

Vols col·laborar amb Fundació Èxit?

Tu també pots ser part de la solució a l'abandonament escolar prematur a Espanya.

Col·labora