Skip to content
Noticias

“La nova Llei d’FP crea un sistema més flexible que no deixa a ningú fora”

21-05-2024
Fundación Exit
Entrevistem a María Huertas de la Gándara sobre aquesta nova legislació i com la col·laboració entre empreses i centres educatius està transformant la formació professional a Espanya.

Davant una taxa d’atur juvenil de 28,3%, la nova Llei d’FP introdueix un sistema més flexible i accessible per a tots. María Huertas de la Gándara, Directora de Projectes Escola-Empresa de Fundació Èxit, ens ofereix una visió detallada de com aquesta legislació i la col·laboració entre empreses i centres educatius estan transformant la formació professional a Espanya, assegurant que cap jove quedi fora del mercat laboral.

Nova Llei d’FP: Impuls a la col·laboració empresarial i educativa

La nova Llei de Formació Professional cerca enfortir els vincles entre empreses i centres educatius, creant un marc més ampli i dinàmic. “No es pot entendre la Formació Professional sense el contacte directe i continuat de la comunitat educativa amb el teixit empresarial”, afirma Huertas. Aquesta col·laboració no sols enriqueix la formació dels estudiants, sinó que també assegura que les competències adquirides estiguin alineades amb les demandes del mercat laboral.

En Fundació Èxit, hem estat pioners en aquest àmbit, fomentant espais de reflexió i treball conjunt que facilitin la col·laboració a llarg termini. “És essencial dotar a centres, empreses i agents implicats dels mitjans i recursos necessaris perquè aquesta col·laboració prosperi”, afegeix la Directora. Les empreses, en participar activament en la formació, no sols milloren l’ocupabilitat dels joves, sinó que també garanteixen l’èxit dels programes educatius en oferir oportunitats reals d’orientació i ocupació.

Un dels aspectes destacats per María Huertas és la importància de generar espais de trobada i reflexió entre els diferents agents implicats. “Aquests espais són clau per al desplegament i l’enfortiment de les col·laboracions a llarg termini”, explica. En aquest sentit, en Fundació Èxit treballem perquè les empreses no sols actuïn com a ocupadors, sinó també com a agents formadors que complementen la labor dels centres educatius i el professorat.

Beneficis de la FP Dual en l’ocupabilitat juvenil

La Formación Profesional Dual (FP Dual) ha demostrat ser una eina eficaç per a millorar la inserció laboral dels joves. Segons l’informe de l’Observatori de la FP de Caixa Bank Dualiza, en els pròxims anys, una de cada quatre oportunitats d’ocupació serà per a titulats en FP. “La taxa d’inserció laboral als quatre anys dels titulats en FP Dual és del 82%, enfront del 68% de la FP tradicional”, destaca Huertas, subratllant l’apreciació de les empreses per aquesta modalitat educativa.

L’FP Dual permet als estudiants adquirir experiència pràctica des del primer moment, desenvolupant competències personals i professionals que incrementen la seva ocupabilitat a curt i mitjà termini. A més, aquesta modalitat educativa respon de manera àgil a les demandes del mercat laboral, permetent actualitzacions curriculars i una adaptació constant a la realitat canviant.

“És crucial que el model educatiu posi a l’alumne i el seu procés formatiu en el centre, però també és necessari que respongui als reptes actuals, com la desocupació juvenil i la falta de perfils tècnics formats”, assenyala Huertas. L’FP Dual no sols aborda aquests reptes, sinó que també proporciona als estudiants una formació pràctica i actualitzada que els prepara millor per al mercat laboral.

Mesures per a millorar l’ocupabilitat juvenil

La nova Llei de Formació Professional proposa un sistema integrat que facilita la formació al llarg de la vida. “L’oferta s’estructura en graus, des de l’acreditació parcial de competències fins als cursos d’especialització, creant un sistema més flexible que no deixa a ningú fora“, explica Huertas. A Fundació Èxit posem un enfocament especial en els Graus Bàsics i Mitjans, reforçant l’orientació i l’acompanyament per a dissenyar itineraris formatius ajustats a les necessitats de les empreses i els estudiants.

A més de l’estructura flexible, la nova llei també aposta per aspectes transversals com la sostenibilitat, l’emprenedoria i la digitalització. “Aquests elements complementen el perfil dels alumnes i els preparen millor per als desafiaments futurs”, afegeix la Directora. La importància dels docents i tutors d’empresa també és destacada, ja que el seu paper és fonamental per a acompanyar a l’alumnat en el seu procés formatiu. “Hem de garantir que comptin amb els recursos necessaris i que el seu treball és reconegut i secundat“, emfatitza.

En aquest sentit, des de Fundació Èxit hem implementat diverses iniciatives per a reforçar l’orientació i l’acompanyament dels estudiants. “Entenem que la clau està a dissenyar itineraris ajustats a la realitat de les empreses, els centres educatius i els alumnes, apostant per una formació que no sols sigui tècnica, sinó també integral“, esmenta Huertas.

Missatge als joves

Per als joves que estan considerant cursar FP a Espanya, Huertas dona un missatge clar i motivador: “A la joventut li dic que s’informin, que explorin les diferents famílies professionals i que s’acostin als centres de Formació Professional. Se sorprendran del que allí passa.” L’FP és un camí que no tanca portes, sinó que obre la possibilitat de continuar formant-se i ofereix una incorporació real al món laboral, especialment en sectors que requereixen perfils tècnics.

 

“El futur és el que fem avui. Cada jove té dret a conèixer i a aconseguir tot el que pot arribar a viure i ser. El que fem avui amb cada jove serà un èxit per al seu futur. El nostre futur”

María Huertas de la Gándara
Directora de Programes Escola-Empresa
Directora de Formació Escola-Empresa
María Huertas de la Gándara 

Llicenciada en Psicologia, Màster en RH i Màster en direcció d’ONG (ESADE). Experiència a l’àmbit de RRHH, Consultoria i Desenvolupament de Negoci, a Espanya i Llatinoamèrica. 

Vols col·laborar amb Fundació Èxit?

Tu també pots ser part de la solució a l'abandonament escolar prematur a Espanya.

Col·labora