Skip to content

Contacta amb nosaltres

Ingressos totals

1.867.714 €

Despeses totals

1.874.080 €

La despesa en projectes assoleix

1.530.561 €
Distribució de la despesa
TOTAL: 1.874.080 €
Com obtenim els nostres ingressos?
TOTAL: 1.867.713 €
Com distribuïm els nostres fons?
TOTAL: 1.874.080 €