Skip to content

Contacta amb nosaltres

Missió, visió, valors
Missión

La missió de Fundació èxit és reduir l’abandonament educatiu prematur de joves en situació de vulnerabilitat social a través d’un model d’orientació innovador en el qual la implicació de les empreses maximitzi la possibilitat d’una posterior inserció laboral.

Visió

La nostra visió és ser un actor rellevant en la consecució de l’objectiu europeu de reduir l’abandonament educatiu prematur a Espanya al 10% en el 2025.

Valors
  • · Igualtat de oportunitats
  • · Innovació
  • · Pont entre món social i empresarial
La nostra tasca en xifres
Joves
Total de joves: 1.276
Entitats educatives
Total de centres educatius i entitats: 159
Empreses
Total d’empreses: 192
Voluntariat corporatiu
Total persones voluntàries d’empresa: 850
Lloc de Naixament
Joves per territori
Gènere
66%
homes
33%
dones
1%
no binari
Edat
AGENDA 2030
Com contribueix Fundació Èxit als ODS

En 2015, l’ONU va aprovar l’Agenda 2030 sobre el Desenvolupament Sostenible, que compta amb 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible. L’activitat de Fundació Èxit incideix principalment en els ODS4,  ODS8 i ODS17.

MEMORIA_ODS general_CAT

79%

dels i les joves continua formant-se després del seu pas per Fundació Èxit.*

ODS4_CAT

53%

dels i les joves tenen una experiència laboral després del seu pas per Fundació Èxit*

ODS8_CAT

+1000 empreses +550 centres educatius i entitats socials
+7600 voluntaris corporatius +10 Administracions públiques

ODS17_CAT
MEMORIA_ODS multi_CAT

*
*Dades obtingudes de les enquestes de satisfacció realitzades en finalitzar el programa.

Xarxes en les que Fundació Èxit participa
image 6 (7)
Patronat i consell assessor

El patronat de Fundació Èxit està presidit des de 2021 per Consuelo Castilla. María Herrero Pidal ocupa el càrrec de vicepresidenta i Ángel Pérez Pardo de Vera, el de secretari. Completen el patronat un total de 10 vocals.

 

Destaca també la figura de Salvador Mes de Xaxás, Fundador i President d’Honor de la fundació.

El consell assessor, format per 14 membres, està presidit per María Herrero.

Coneix al patronat i consell assessor
Diseño sin título
Equip professional

L’equip professional de Fundació Èxit està compost per un equip multidisciplinari de professionals, que comparteix un compromís profund amb els nostres valors fonamentals: la igualtat d’oportunitats, la innovació i la connexió entre els àmbits social i empresarial.

 

Addicionalment, hem comptat amb el suport de voluntaris com Christine Roiron,  Juan Manuel Álvarez i Teo Corbeto, als qui agraïm el seu temps i dedicació.

 

Coneix a l’equip!

Amb la posada en marxa del nou Pla Estratègic 2022-25, hem fet un canvi d’estructura i de l’organització. A continuació, et presentem el nou organigrama de la Fundació:

 

 

MEMORIA Organigrama_CAT
Fundación Exit Alumni
Destacats d’enguany

Hem posat en marxa el Pla estratègic 2022-2025 que posa focus en la innovació en l’orientació laboral.

Aquest pla estratègic de Fundació Èxit s’ha definit tenint com a base el context actual, en el qual emergeixen diverses problemàtiques i conjuntures a les quals, tant la joventut com la societat en general, hem de fer front.

 

També volem destacar que hem donat vida a un projecte molt especial: la creació d’un equip assessor dels nostres Alumni. aquest petit grup de 10 joves, provinents de Madrid i Barcelona, ha estat seleccionat entre els nostres Alumni com a equip assessor. La seva missió és fer costat activament al nostre equip de comunicació en assumptes relacionats amb les xarxes socials, la generació de continguts, i actuar com a portaveus en mitjans de comunicació.

El nostre pla estratègic 2022-25