Pla estratègic Fundació Èxit

2022-2025

Innovació en l’orientació laboral

 

El present pla estratègic de Fundació Èxit s’ha definit basant-se en el context actual, en el qual emergeixen diverses problemàtiques i conjuntures a les quals, tant la joventut com la societat en general, hem de fer front.

La nostra societat i el nostre futur es perden si la joventut es perd.

Manifest

Creiem en el present
Creiem que el passat és història.
El futur és el que fem avui.
I avui, és un regal.
Per això l’anomenem present.

LLEGIR MÉS...

Creiem que cada jove és, també,
la persona que pot arribar a ser.

Que cada jove té dret
a conèixer i a assolir
tot el que pot arribar a viure i a ser.

I que ningú té dret
a treure-li aquesta vida a cap jove.

Creiem que les persones joves
desorientades, vulnerables o amb adversitats,
també tenen potencial i talent.

Ens comprometem a ajudar-les a veure’s amb una altra mirada.
A descobrir per si mateixes la força de la persona que porten dins,
la vida que ara ignoren que poden tenir.

I a crear-los una xarxa de confiança,
orientació i formació personalitzada.
Perquè puguin arribar a ser.

Creiem que ser jove no és queixar-se de la injustícia,
sinó fer alguna cosa per canviar-la.

I que el més mínim que fem avui amb cada jove,
serà un èxit per al seu futur. El nostre futur.

FUNDACIÓ ÈXIT

Future, Now

El millor moment per afrontar el nostre futur és ara.

Per acompanyar els joves en aquest camí, resulta clau impulsar la transformació digital de l’entitat; un procés per el qual comptem amb el finançament de la Unió Europea-Next Generation EU. Aquest ens permetrà fomentar la interacció amb els joves beneficiaris i incorporar noves eines digitals i funcionalitats tecnològiques, entre altres millores.

Escenari actual

ALTA TAXA D'ABANDONAMENT ESCOLAR
DEMANDA DE PERFILS INTERMEDIS
INCORPORACIONS TARDANES
MERCAT LABORAL CANVIANT

ALTA TAXA D’ABANDONAMENT ESCOLAR

La taxa d’Abandonament Educatiu Prematur (AEP) és a Espanya del 13,9%, la 2ª més alta de tota la UE. És a dir, 1 de cada 7 joves abandona els estudis de forma prematura*.

L’AEP es duplica en joves de famílies amb baixos ingressos i famílies d’origen immigrant. (*Font: EPA 2022)

DEMANDA DE PERFILS INTERMEDIS

El 2025 necessitarem un 50% de la població activa amb estudis intermedis*.

Actualment, només el 23% se situa en aquesta franja de formació, mentre que el 30% compta amb educació primària o secundària (ESO). (*Font: Govern d’Espanya)

INCORPORACIONS TARDANES

La contractació de perfils amb formació bàsica ha caigut, mentre que creix la demanda en sectors estratègics com IT, industrial, energètic, o sociosanitari, que requereixen de perfils amb major especialització (FP de grau mitjà o superior).

MERCAT LABORAL CANVIANT

Més de la meitat dels nois i noies espanyols aspiren a exercir una reduïda llista de professions*.

En paral·lel, es calcula que el 65% de les ocupacions que tindràn encara no s’han ‘inventat’. (*Font: OCDE)

ALTA TAXA D'ABANDONAMENT ESCOLAR

ALTA TAXA D'ABANDONAMENT ESCOLAR

La taxa d’Abandonament Educatiu Prematur (AEP) és a Espanya del 13,9%, la 2ª més alta de tota la UE. És a dir, 1 de cada 7 joves abandona els estudis de forma prematura*.

L’AEP es duplica en joves de famílies amb baixos ingressos i famílies d’origen immigrant. (*Font: EPA 2022)

DEMANDA DE PERFILS INTERMEDIS

DEMANDA DE PERFILS INTERMEDIS

El 2025 necessitarem un 50% de la població activa amb estudis intermedis*.

Actualment, només el 23% se situa en aquesta franja de formació, mentre que el 30% compta amb educació primària o secundària (ESO). (*Font: Govern d’Espanya)

INCORPORACIONS TARDANES

INCORPORACIONS TARDANES

La contractació de perfils amb formació bàsica ha caigut, mentre que creix la demanda en sectors estratègics com IT, industrial, energètic, o sociosanitari, que requereixen de perfils amb major especialització (FP de grau mitjà o superior).

MERCAT LABORAL CANVIANT

MERCAT LABORAL CANVIANT

Més de la meitat dels nois i noies espanyols aspiren a exercir una reduïda llista de professions*.

En paral·lel, es calcula que el 65% de les ocupacions que tindràn encara no s’han ‘inventat’. (*Font: OCDE)

Nova realitat, nou posicionament

A Fundació Èxit creiem fermament que cada jove té un potencial i en la igualtat d’oportunitats per desenvolupar-lo. Per això, considerem una injustícia que qüestions com el codi postal o la llar en què neixen limitin el seu futur.

Missió

Reduir l’abandonament educatiu prematur de joves en situació de vulnerabilitat social a través d’un model d’orientació innovador en el qual la implicació de les empreses maximitzi la possibilitat d’una posterior inserció laboral.

Visió

Ser un actor rellevant en la consecució de l’objectiu europeu de reduir l’abandonament educatiu primerenc a Espanya al 10% el 2025.

Valors

  • Igualtat d’oportunitats
  • Innovació
  • Pont entre món social i empresarial

En el marc d’aquest pla estratègic, ens enfoquem a oferir una orientació integral als joves, brindant-los eines, coneixements i experiències que poden resultar determinants per al seu futur, des d’avui mateix.

En aquest procés d’orientació holística ens centrem en quatre àrees

Autoconeixement

U

Exploració del
mercat laboral

Experimentació
de professions

Presa de decisions

Projectes

 

A Fundació Èxit treballem per activar el potencial ocult de cada jove i que ells mateixos puguin construir el seu propi futur des d’avui.

Els descobrim mòduls experiencials amb els quals cada alumne pot crear el seu itinerari personalitzat a través de dues categories:

L'orientació i la motivació

Posant el focus en l’autoconeixement i el coaching, són l’eix estratègic de la fundació.

La formació escola-empresa

Alineada a les necessitats del mercat, és clau per facilitar insercions laborals de qualitat i estables.

Un model centrat a connectar les capacitats individuals de cada jove amb les necessitats concretes de l’entorn i de l’escenari laboral, per optimitzar el seu rendiment, potenciar les seves capacitats i generar noves oportunitats.

Al llarg dels tres cursos, l’activitat de Fundació Èxit preveiem que sigui…

 

%

ORIENTACIÓ

%

FORMACIÓ ESCOLA – EMPRESA

EIXOS 2022-2025

Orientació Integral

Format per mòduls experiencials amb els quals cada jove pugui potenciar el seu autoconeixement i descobrir els seus talents i motivacions.

Transformació digital

Creant una plataforma on els joves puguin autogestionar la seva participació en els mòduls i fomentant la interacció per crear comunitat.

Mesurament impacte

Una avaluació d’ impacte contrafactual que ens permeti mesurar l’ efecte net del projecte Coach, el més consolidat
a Fundació Èxit.

Model de rèplica

Que ens permeti estendre l’abast i l’impacte del Projecte Coach, amb l’atenció a més de 700 joves cada curs.

Ajuda’ns a donar veu a la nostra tasca i projecte. ¡Segueix-nos i difon!