Saltar al contenido
Blog

Estudiar FP: les 5 formacions més demandades pel mercat laboral 

19-02-2024
Fundación Exit
La Formació Professional (FP) es presenta com una peça fonamental per a la reducció de l’atur juvenil a Espanya. En un mercat laboral en constant canvi, l’FP s’adapta a les necessitats de les empreses i ofereix una formació específica en sectors amb alta demanda de professionals.

 

Per què triar el camí de la Formació Professional

L’FP es presenta com una palanca clau per a la reducció de l’abandonament educatiu prematur i l’atur juvenil com dues cares de la mateixa moneda. Dos problemes estructurals que afecten Espanya des de fa dècades i posicionen el país en els rànquings europeus d’abandonament i atur.

Sabies que hi ha empreses d’alguns sectors com el tecnològic o les energies renovables que no troben treballadors qualificats per a cobrir alguns llocs de treball de caràcter tècnic? Moltes vacants es queden sense cobrir o són ocupats per persones amb estudis universitaris per falta de joves amb una formació tècnica adequada per al lloc. En aquests casos, la Formació Professional és clau per als futurs professionals adquireixin els coneixements tècnics necessaris que tanta falta fan en el mercat laboral.

Les estadístiques confirmen que s’ha retardat la incorporació de la joventut al mercat laboral més enllà dels 20-25 anys i en moltes ocasions és degut a aquest desajustament entre l’oferta i la demanda laboral que explica la paradoxa de la corba de Beveridge. Mentre un gran nombre d’estudiants opta pels ensenyaments universitaris, que requereixen de més temps i consisteixen en formacions més teòriques, els nivells intermedis d’educació com el Grau Mitjà queden en segon pla. A les empreses cada vegada els costa més trobar nou personal tècnic quan es jubilen les seves plantilles. 

Les 5 branques de la Formació Professional més demandades

  1. FP en Informàtica i Telecomunicacions: Segons dades del Ministeri d’Educació i Formació Professional, la taxa de desocupació per als titulats en FP d’aquesta branca és del 3,4%, la més baixa de totes les famílies professionals.
  2. FP en Sanitat: La taxa d’atur en aquest sector és del 5,8%, inferior a la mitjana nacional.
  3. FP en Fabricació Mecànica: La indústria 4.0 demanda professionals qualificats en aquest sector, amb una taxa d’atur del 4,2%. 
  4. FP en Administració i Gestió: Aquesta branca de la FP té una taxa de desocupació del 6,3%, inferior a la mitjana nacional.
  5. FP en Electricitat i Electrònica: La taxa d’atur en aquest sector és del 5,1%, la qual cosa demostra l’alta demanda de professionals qualificats. 

L’FP és una eina clau per a la reducció de l’atur juvenil per les següents raons

  • Alta taxa d’inserció laboral: L’FP ofereix una formació pràctica i específica que s’ajusta a les necessitats del mercat laboral, la qual cosa es tradueix en una taxa d’inserció laboral superior al 70% segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística.

  • Formació especialitzada: L’FP permet als joves adquirir les competències i habilitats necessàries per a treballar en sectors amb alta demanda de professionals.
  • Reducció de l’abandonament educatiu prematur: En tractar-se d’una formació més pràctica i enfocada a la inserció laboral, fomenta una major adherència als estudis dels joves en situació de vulnerabilitat social que venen d’una experiència de fracàs escolar.


Orientació laboral per a la Formació Professional 

A Espanya només el 25% de la població activa té formació de Grau Mitjà, una de les més demandades en el mercat laboral. Encara que aquesta xifra té un origen multifactorial, se sap que l’orientació integral podria ajudar a millorar-la, ja que el seu objectiu és que els joves triïn la seva formació sobre la base dels seus interessos i habilitats, així com allò que el mercat laboral pot oferir-los. 
 
L’orientació educativa i laboral per a joves és un procés que té com a objectiu ajudar-los a prendre decisions informades sobre el seu futur acadèmic i professional. Aquest procés es basa en l’autoconeixement, l’exploració d’opcions i el desenvolupament d’habilitats per a la cerca d’ocupació. 
 
Així ho explica l’estudi de l’OCDE ‘How youth explori, experience and think about their future’. Després de seguir l’evolució de 67.000 joves durant 10-15 anys, l’estudi va demostrar que aquells que havien realitzat unes certes activitats clau en l’adolescència van aconseguir millors taxes d’ocupació, majors sous i més satisfacció vital. 
 
Partint d’aquestes activitats clau, en Fundació Èxit hem creat un programa d’Orientació Laboral Integral format per quatre mòduls experiencials. Un model centrat en connectar les capacitats individuals de cada jove amb les necessitats concretes de l’entorn i l’escenari laboral, per a optimitzar el seu rendiment, potenciar les seves capacitats i trobar més oportunitats. 
 

Formació Professional com a palanca de canvi

La Formació Professional representa una eina clau en la lluita contra l’abandonament educatiu i la desocupació juvenil a Espanya. En proporcionar una formació pràctica i especialitzada, l’FP prepara als joves per a l’èxit en el mercat laboral en constant evolució. És crucial que l’administració i les institucions educatives reconeguin i promoguin el valor d’aquesta formació i la seva contribució a la millora de les perspectives laborals de la joventut a Espanya.

 

 

Fonts consultades: 

-Ministeri d’Educació i Formació Professional 
-Observatori de la Formació Professional: https://www.observatoriofp.com/
-Institut Nacional d’Estadística

¿Quieres colaborar con Fundación Exit?

Tú también puedes ser parte de la solución al abandono escolar prematuro en España.

¡Colabora!